آتشفشان روسیه بی وقفه فوران می کند، روستاها را خاکستری می کند

یک آتشفشان فعال در روسیه در 12 آوریل در شبه جزیره دورافتاده کامچاتکا به فوران ادامه داد. این آتشفشان از نیمه شب 10 آوریل فوران کرده است.

شیولوچ یکی از فعال ترین آتشفشان های روسیه است. این یک ابر خاکستر را در مساحتی به وسعت 108000 کیلومتر مربع بیرون آورده است.

خاکستر روستاها را در گرد و غبار آتشفشانی خاکستری پوشانده است و یک هشدار هوانوردی ایجاد شده است. نزدیکترین روستا، Klyuchi، در 50 کیلومتری قرار دارد.

هیچ تلفاتی گزارش نشده است.