آمارپریت سینگ سامار گانگستر منتخب سازمان ملل در مراسم عروسی در کانادا به ضرب گلوله کشته شد

Amarpreet Singh Samar با اصالت هندی در میان 10 گانگستر برتر در فهرست تعیین شده سازمان ملل قرار داشت. سمر در یک مکان عروسی در شهر ونکوور کانادا به ضرب گلوله کشته شد.

همانطور که روزنامه های محلی می گویند، سمر روی زمین رقص بود که مردی به داخل سالن رفت و از دی جی خواست که موسیقی را متوقف کند و او را با شلیک گلوله کشت. گزارش ها حاکی از آن است که این یک قتل هدفمند توسط یکی از باندهای رقیب بوده است.