آنتی فوم یا ضد کف چیست و چه کاربردی دارد؟

کف ایجاد شده روی سطح ممکن می باشد منجر ساخت نقص‌ در مرحله مایع شود و سبب سرریز شدن مخزن یا استخر مورد نظر در اطراف تجهیزات شود که این یک نگرانی ایمنی است. ضد کف محفظه گرمسهـا شیمی فر محصولی میباشد بر اساس روغنهای معدنی و نباتی که جهت کمتر یا حذف کف ایجاد شده و در اختیار گرفتن یا این که ممانعت از تشکیل کف در فرآیند تولید صنایع قند آیتم به کارگیری قرار می گیرد. علت مهم به وجود آمدن کف یا فوم ورود گاز به مواد مایع می باشد. ناخالصی هایی مثل هیدروکربن های مایع مهار کننده های چاه و گریس سوپاپ در محل ورود گاز می تواند کف را بدون اعتنا به جذب کننده (MDEA، DEA، TEA و DGA یا محلول کربنات) گزینه به کار گیری قرار دهد. برای جلوگیری از تشکیل کف اشکال فرمول شیمیایی ضد کف وجود دارد.که نسبتاً پترواکسیر اشکال پرکاربرد آن را ایجاد و عرضه می نماید. بر آن شدیم تا اطلاعات مفیدی در این حوزه در اختیار کاربران گرامی وب وبسایت قانونی پترواکسیر قرار دهیم. قبل از هرچیز به تمجید و تاریخچه آن می پردازیم و سپس از آن اشکال و طرز عملکرد آن را به طور تخصصی مورد محاسبه قرار می دهیم. کف ساخت شده روی تراز ممکن است سبب تولید نقص‌ در تراز مایع شود و باعث سر کوچک شدن مخزن یا استخر مورد لحاظ در اطراف تجهیزات شود که این مورد قضیه یک نگرانی در حوزه ایمنی است، که باید به آن توجه ویژه ای شود. آنتی فوم سیلیکونی نامحلول در روغن ناپخته است اما در طیف گسترده ای از حلال های معمولی مثل تولوئن، زایلن، دیزل یا نفتا، محلول است. ضد کف غیر سیلیکونی ماهیت یا این که بیس فاقد سیلیکون دارا‌هستند به این معنی که در ترکیبات آن ها، گونه های روغن های گیاهی، معدنی، روغن نباتی، روغن سپید و یا هر روغن دیگری به غیر از روغن سیلیکون یافت می شود. روغن های معدنی، با اقتدار بالا و ناسازگاری بالا، مدتهاست به تیتر دفومر استعمال می شوند. البته ایراد اینجا بود که سبب ساز ساخت اختلالات مرحله در بخش اعظمی از کاربردها مثل رنگها و کاغذها می شدند. حباب های هوای محل ورود عده شده اند و حباب های بزرگتر حساس شتاب بیشتری به سطح مایع بالا می روند و کف زدایی از تراز مایعات شکل می پذیرد. به جهت اشخاصی که هر دسته نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در گزینه چگونگی استعمال از ضد کف رزین ، شما احتمالا می توانید مهم ما در ورقه وب تماس بگیرید.