اجزای سیستم هیدرولیک

در نمونه بالابر، اساسی توجه به این‌که سیستم محرک آن هیدرولیک میباشد و روغن هیدرولیک تراکمناپذیر است، حرکت سیلندر هیدرولیک را در موقعیتهای مختلف کورس سیلندر (پوزیشنهای مختلف) اساسی دقت متعددی می توان تعیین کرد. ضمن این‌که اصول براما امروزه در صنعت ابزار ماشین در مورد هیدرولیک فشار شکن هیدرولیک چیست استعمال میشوند. همینطور پمپ نمیتواند به لطف مبدل و سیستم هیدرولیک را تغذیه کند و در سرانجام گرمای باعث فرسوده شدن قطعات خواهد شد. همچنین ، فضای اضافی در سیستم آماده می شود تا از پرشدن در نتیجه انبساط روغن خودداری شود. همچنین در دورههای معین روغن هیدرولیک ماشین هم نیاز به تعویض دارد. در تمامی فرمانهای هیدرولیک خودروهای متعدد یک عمل انجام میگردد و آن هم به کارگیری از نیروی فشار روغن برای چرخش آسانتر چرخهای ماشین است. در این شرایط روغن اساسی رنگ قهوه ای واضح متمایل به تیره را دارا می باشد و روغن شفافیت و رنگ قرمز رنگ خویش را از دست می دهد و لعابی روی ان تشکیل می شود که از بر روی گیج روغن معلوم هست (مانند نفت بر روی اب) لعاب سبب ساز چسبندگی سوپاپها و مسدود نمودن مجاری ها میشود که منجر افت فشار خواهد شد. بنابراین از همین قطعه به عنوان یکی از مهمترین اجزای تشکیل دهنده پاورپک هیدرولیک یاد میشود. ویسکوزیته روغن هیدرولیک را دما و ترکیبات تشکیل دهنده آن تعیین میکند. کمترین مقدار مجاز ویسکوزیته بر پایه خواص روانکاری روغن و مقاومت آن به کاویتاسیون معلوم می‌گردد و بیشترین مقدار مجاز ویسکوزیته به واسطه توان پمپاژ روغن تعیین میشود. این ترکیبات آلی فسفره به عامل داشتن نقطه اشتعال بالا، به سادگی نمی سوزند حداکثر دمای عمل مجاز به جهت آنها حدود c175 است. به این ادله سالهاست که همین ترکیبات برای ارتقا قابلیت و امکان روانکاری روغنهای معدنی به تیتر افزودنی به عمل می روند. زیرا در خلال عمل سیستم کمی از آب موجود در امولسیون پیوسته بخار می شود به جهت جبران آن، حفظ و محافظت پیوسته از سیستم لازم است. واحد مستقل فیلتراسیون روغن، اغلب چکیده از واحد ایجاد قدرت است تا ناخالصی ها را از سیال فشار شکن هیدرولیک انقطاع کند.