اخبار هند: مشاهده: آنچه هند برای توسعه سریع صنعتی باید انجام دهد

GoI اقدامات گسترده ای را برای رشد صنعت هند اعلام کرده است. هند باید شغلهای بیشتری در تولید ایجاد کند تا بتواند سطح متوسط ​​دستمزد را افزایش دهد. خدمات کم مهارت و کشاورزی که تاکنون مشاغل زیادی را فراهم کرده اند ، توانایی بالایی برای دستمزد بالا دارند. یک ضرورت استراتژیک برای رشد بخشهای تولید با ارزش هند – ابزار آلات ، تجهیزات مخابراتی ، تجهیزات دفاعی – امنیت کشور است. در سال 1990 ، هند و