اسید فرمیک چیست؟

اسید فرمیک در آب، اتر، الکل و عمده حلالهای آلی قطبی به طور کامل محلول است، اما در هیدروکربنها پاره ای حل میشود. اسید فرمیک، ساده ترین اسید آلی از خانواده کربوکسیلیک اسید است. همچنین از اسید آلی اسید فرمیک برای تثبیت رنگ در صنایع رنگرزی، الیاف و شستشوی پارچه استعمال می شود. سفارش می شود در همین دسته صنایع که حجم اسید مصرفی زیاد مضاعف است، کارگران حتماً از دستکش و ماسک به کار گیری کنند. در قسمت های بعدی در گزینه دیتاها ایمنی این ادغام شیمیایی، بخش اعظم تفسیر خواهیم داد. به عنوان مثال: از یک حلال پروتیک با اسیدیته بالا آیتم توجه است. اسید فرمیک چنانچه در غلظت ۸۵ درصد باشد قابلیت اشتعال را دارااست اما اگر اسید فرمیک را رقیق کنیم از آن در مواد غذایی هم استعمال می شود تیتر افزودنی های مواد غذایی ایالات متحده آمریکا آن را در سازمان خوراک و دارو قرار دادهاند. در ذخیره سازی مواد غذایی آیتم به کارگیری قرار می گیرد. در مرغداری به منظور از دربین بردن باکتری سالمونلا (باکتری غذایی طیور) به غذای مرغ ها بیش تر می گردد. البته اهمیت مصرف بیش از میزان از متانول، اسید فرمیک تولیدی در بدن افزاش می یابد که موجب اسیدوز شدن بدن می شود و ممکن است موجب کوری، سرگیجه و یا حتی ایست قلبی شود. در صنعت دباغی اسید فرمیک به جهت گندزدایی و خنثی نمودن آهک در زمان موزدایی پوست ناپخته مصرف می شود و در رنگرزی چرم هم به تیتر یکنواخت کننده به کارگیری می شود. مردمان از قدیم مهم له نمودن مورچه بر روی پوست خود، از آن به جهت از دربین بردن موهای زائد استعمال می کردند. یکی دیگر از اثرات احتمالی مواجهه اهمیت این ماده، تولید حساسیت پوستی است. در همین زمینه اکثر کاربری آن , اسید فرمیک خرید خنثی سازی محفظه قلیایی و در دست گرفتن PH تراز پارچه است. جریان مایع خروجی از رآکتور عمدتاً شامل فرمیک اسید، متیل فرمات و آب می باشد که جهت خالص سازی محصول به برج تقطیر انتقال دیتا می شود. اسید فرمیک یک اسید کربوکسیلیک معمولی نمیباشد و از لحاظ مقاومت اسید، عدم تشکیل انیدرید و واکنش پذیری آن به عنوان ماده کمتر دهنده، خاصیت مجموعه -CHO است که بعضا از ویژگی های آلدهید را نشان می دهد. یکی از بارزترین ویژگیهای اسید فرمیک واکنش سریع آن اهمیت اسیدهای توانمند و آلومینیوم است،از همین رو نباید در معرض اینگونه مواد در محیطی غیر از آزمایشگاه قرار بگیرد.