ایجاب می کند گزارش اولیه صفحه پنل را جدول بندی کنید

دهلی نو: دولت های ایالتی و سایر سهامداران در جستجوی طرح اسناد اولیه هستند پانزدهم کمیسیون مالیگزارش در پارلمان ، که به اولین افراد کمک خواهد کرد تا برنامه های مالی خود را برای برنامه های اقتصادی خود تنظیم کنند سال مالی بعدی بهتر.
در سالهای اخیر ، مرکز تصمیم گرفته است گزارش را یک روز قبل از بودجه ، ارائه کند. در واقع ، دولت نارندرا مودی یک قدم جلوتر رفت و اولین گزارش پانزدهمین کمیسیون مالی و گزارش اقدام انجام شده (ATR) را به همراه بودجه در اول فوریه ارائه کرد.
اما برخلاف گذشته ، هنگامی که گزارش ها به پایان یا بعد از جلسه زمستانی پارلمان ارائه می شد ، آخرین گزارش (برای آوریل 2021 تا مارس 2026) قبل از جلسه زمستان ، که به طور معمول در ماه دسامبر برگزار می شود ، به رئیس جمهور ارائه شده است. روز دوشنبه ، کمیسیون گزارش خود را به مودی ارائه داد.
به عنوان مثال چهاردهمین کمیسیون دارایی ، گزارش خود را در 15 دسامبر 2004 ، در حالی که ATR در مجلس در 25 فوریه ارائه شد ، ارائه داد. به همین ترتیب ، سیزدهم کمیسیون مالی یکی گزارش خود را در 30 دسامبر ارائه داد ، در حالی که سلف آن در در 17 دسامبر ، در هر دو مورد ATR در اواخر فوریه ارائه شد. یازدهمین کمیسیون مالی، از زمان ارائه گزارش نهایی در تاریخ 30 آگوست 2000 با ارائه ATR در اواسط دسامبر در پارلمان ارائه شد ، متفاوت بود.
با توجه به کمبود مالیات گسترده و نیازهای بیشتر هزینه ها به دلیل همه گیری ، اکثر ایالت ها مشتاقانه می دانند که چگونه پانزدهمین کمیسیون دارایی پیشنهاد کرده است تا مسئله واگذاری را بررسی کند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

joker123 casino malaysia minyak dagu mega888 apk pussy888 xe88 joker123 super 8 ways ultimate live casino malaysia live22 malaysia mega888 apk 免费电影 casino malaysia