بحران سودان چیست؟

درگیری ها در 15 آوریل پس از هفته ها جنگ قدرت بین واحدهای ارتش وفادار به ژنرال عبدالفتاح البرهان، رئیس شورای حاکمیتی انتقالی سودان و نیروهای پشتیبانی سریع شبه نظامی (RSF) به رهبری ژنرال محمد حمدان داگالو، معروف به خبرگزاری رویترز گزارش داد که همدی، معاون رئیس شورا است.

الجزیره روز یکشنبه گزارش داد که از زمانی که هر دو برای برکناری عمر البشیر، رئیس‌جمهور سودان در سال 2019 با یکدیگر متحد شدند، اولین شیوع این بیماری بود و به دلیل اختلاف نظر در مورد ادغام نیروهای RSF در ارتش به عنوان بخشی از انتقال به سمت حکومت غیرنظامی ایجاد شد.