بررسی راهکارهای توسعهی گردشگری در استان آذربایجان غربی

اهمیت تصویب آثار مختلف باستانی و دستاوردهای گوناگون استان کردستان در سطح ملّی و بین­ المللی از قبیل اثرها زیویه، دریاچه زریبار، تصویب شهر مریوان بعنوان مرکز ساخت کفش سنتی (کلاش)، ثبت شهر سنندج در رده شهر خلاق موسیقی، ثبت جهانی اورامان و غیره می­ طلبد به طور جدی به این مقولات دقت کرد تا حوزه معرفی هرچه بیشتر همین ناحیه از جهان به دنیا فراهم گردد و بتوان حیاتی لحاظ همین راه که “جهانی بیاندیش و محلی عمل کن” نقش فی مابین المللی و ملی خویش را ایفاء نموده و در راستای ارسال پیام صلح و دوستی و صلح و آشتی به عالم ضمن کسب حداکثر مزایای توسعه و گسترش گردشگری و به دست کم رساندن اثرها منفی آن بستری فرآهم گردد تا گردشگران در میان المللی حیاتی فرهنگ، آداب، رسوم، طبیعت، و دیدگاه مرمان همین بخش از دنیا آشنا شوند. اطلاعات مربوط به تعداد گردشگران را می­توان از منابع متعددی بدست آورد که از جمله­ی آن می­توان به سازمان گردشگری استان و سازمان راهداری مرزوبوم اشاره کرد. متغیر سرمایه گذاری اساسی ضریب مثبت هست که نشان می­دهد حساس افزایش سرمایه­گذاری تعداد گردشگران دو دوره آن گاه ارتقا می­یابند. استان آذربایجان غربی از گزاره استان­هایی می باشد که نیز به لحاظ تاریخی و فرهنگی و نیز به حیث جذابیت­های طبیعی غنی است. کلیدی امضای قرارداد در بین استانداری گلستان و سازمان حفاظت از محفظه زیست، تحقق آرزوی دیرینه مردمان استان برای بهره مندی از مزایای اقتصادی و معیشتی آن وارد فاز جدیدی شد و دارای زدن کلنگ عملیات اجرایی این طرح در سال ۹۷ تکاپو و تقلا برای اجرای مصوبه دولت شروع شد. اساسی فرض اثبات بودن بقیه عوامل به ازاییک % ارتقا در درآمد سرانه، تعداد گردشگران عصر آنگاه 0.0001 درصد ارتقاء می­یابند. GDP همین کشور طی دوره تحقیق از 12.3 به 14.6 درصد ارتقاء یافته و این امر سبب گردیده تا سهم صنعت گردشگری از تمام اشتغال میهن اردن طی دوره­ی تحقیق 2.5 گردشگری طبیعی چیست % ارتقاء یابد. در گزینه تمام متغیرها از 5 درصد کوچکتر است، باز ضرایب مورد نظر اصلی 95 % اطمینان معنی­دار هستند. برای افرادی که هر گونه نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همینطور هدایت در گزینه چگونگی به کار گیری از گردشگری زنجان ، شما احتمال دارد می توانید اساسی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.