برنامه بدنسازی 4 هفتهای برای عضله سازی – فیتنس پرو

اگر شما مایلید که بهطور منحصر به فرد روی بخشهایی از تن فعالیت کنید هیچ مشکلی نیست و چنانچه ترجیح می دهید که به استدلال این که ریکاوری مهربانی ندارید ادامه برنامه را به عضله سازی کمتر بپردازید. باز نیز مشکلی نمی باشد و میتوانید این برنامه را دنبال کنید مزیت دیگر آن تکرار و تمرین زیاداست که سبب ساز تحرک قابل ملاحظه سرعت متابولیک تن میشود براین اساس بسته به این‌که هدف شما بدنسازی و تقویت ماهیچه‌ها باشد یا چربی سوزی مهم یک رژیم غذایی کمکی میتوانید نتایج بهتری بگیرید. بخش آخر نیز تماما مربوط به تمرینات و تکنیکهای تمرینی خواهد بود تا دقیقاً بدانید در باشگاه و برنامه ورزشیتان بایستی بر روی چه چیزهایی تمرکز کنید. 8-تقویت عضله ساق پا در شرایط ایستاده: 7 تمرین و 8-12 بار تکرار کنید. 7-تقویت عضله ساق پا در حالت نشسته:3-4 تمرین و 8-12 تکرار کنید. اساسی این حال، حتی قهرمانهایی نظیر فیل هلث، بیگ رامی و شاون رودن هم یک روز در بدنسازی مبتدی و تازه کار بودهاند! هم چنین ارسال برنامه به صورت تلفنی هم به شما اطلاع دیتا میشود. در این برنامه روزگار استراحت میان هر تمرین 30 ثانیه است. زمانه استراحتی حدود 30 ثانیه در کل تمرین خواهید داشت. حیاتی دقت به دشوار بودن تمرینات شما باید از قبل آمادگی داشته باشید و بدن شما به جهت طرح روزگار بندی شده آن سازگار و فراهم باشد در اینجا نمونه تمرین fst-7 می باشد که میتوانید اصول آن را برای تمام گروههای ماهیچهای بکار برید بهتر میباشد در تمرین شمارهی 7 که یک تمرین اضافی است استراحت در تمرین شمارهی 7 حدود 60 تا 120 ثانیه استراحت لازم است. 1. تردمیل را اصلی شیب یک تهیه و تنظیم نمایید و آهسته به مدت 10 دقیقه حرکت کنید به تدریج سرعت را مضاعف کنید. مارال به مدت دو ماه برنامه تخصصی عضلات ران و شکم را انجام بخشید و توانست در همین مدت از 75 کیلوگرم به 66 کیلوگرم برسد. بعضی از افراد ممکن میباشد که تمرین fst-7 را برای مجموعه خاصی از ماهیچهها دریکی از تمرینات بکار مارک البته برخی دیگر ممکن هست آن تمرین را در طول هفته به جهت تمام بدنشان استفاده کنند. در صورتی که تمرینات خویش را به لطف انجام دهید به اندازه می باشد و می توانید تغییرات زیادی را در ببینید. هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه حیاتی برنامه بدنسازی به جهت وزن 95 کیلو وب تارنما خویش باشید.