تحویل غذا شکاف های دیوار مرزی آمریکا و مکزیک را پر می کند

مهاجران در 11 مه از مرز مکزیک هجوم آوردند و برای ورود به ایالات متحده قبل از برداشته شدن محدودیت های پناهندگی مرتبط با بیماری همه گیر در تلاش بودند، تغییری که تهدیدی برای وارد کردن فشار تاریخی به سیستم مهاجرتی این کشور است.

پایان قریب الوقوع قوانین موسوم به عنوان 42 این ترس را در میان مهاجران برانگیخت که این تغییر ماندن در ایالات متحده را برای آنها دشوارتر می کند.

جوآن دانیل باریوس، افسر پلیس نظامی سابق ونزوئلا که همسرش در بازداشت آمریکا “ما چه کنیم، صبر کنید تا ما را بکشند؟”

چندین مهاجر از طریق اپلیکیشن های تحویل غذا سفارش دادند. شرکای تحویل در حال بالا رفتن از دیوار و دادن غذا به مهاجران از میان شکاف های دیوار دیده شدند.