تعمیرات برج خنک کننده – مجموعه اقدامات جهت بازسازی و بهسازی برج خنک کننده

1- برج خنک کننده مدارباز مرطوب یا تر: همین گونه دستگاه کلیدی ایجاد یک سطح تبادل تماس مستقیم در بین هوا و آب سبب ساز کمتر دمای آب میشود. در سطح بعد، هوا از ما بین منافذ پکینگ مدیا در برج خنک کن عبور کرده و در تماس مستقیم حیاتی جریان آب ریزشی در تمامی لایههای پکینگ برج خنک کننده قرار می گیرد. 4. مدل سیالی که قرار است به وسیله برج خنک کاری شود. در کنار همین موردها می بایست ارتفاع بالای سازه که به طور معمول در چهارده متری می باشد و به تبع نیاز به اجرای تمهیدات دسترسی را گزینه دقت قرار داد. راندمان حرارتی این سیستمها جریان مخالف عموما در مکان هایی با رطوبت نسبی پایین، فراتر از جور جریان متقاطع یا کراس فلو می باشد. بخش اعظمی از قطعات برج خنک کننده در دوره زمانبندی مشخص و معلوم نیاز به بازرسی ، تعمیر و یا این که بده بستان دارند، بازرسی قطعات می بایست مطابق جدول زمانبدنی رخ پذیرد. تعمیر برج خنک کننده شامل اقداماتی جهت احیا و ارتقاء راندمان کولینگ تاور میباشد. جریان آب پس از گذر از لایههای پکینگ مدیا در دسته مکعبی از قسمت های زیرین لایه اخیر سطوح خنک کننده (پکینگ مدیا) در تشتک (Cooling Tower Basin ) توده آوری می گردد. فقط وظیفه همین قطعات همین میباشد که قطرات آب را به ذرات ریزتر تبدیل نمایند و تراز انتقال حرارت را ارتقاء دهند تا انتقال حرارت دربین آب وهوا محل ورود به سادگی انجام شود. از این رو به کارگیری از سیستم های پلیمری در تعمیر برج های خنک کنند در حالا بهره برداری اهمیت عمر کمتری نسبت به استعمال از محصولات تعمیرات پلیمری در بدو ساخت می باشد ( این مورد قضیه در تکرار تعمیرات سازه های بتنی برج خنک کننده در جنوب مملکت در دوران وقتی 24 تا 36 ماهه به وضوح قابل رویت می برج خنک کننده جریان طبیعی باشد). گروه متشکل از اشخاص کارشناس اهمیت بهره گیری از دستگاه های پیشرفته، حیاتی بالاترین مرتبه و کم ترین نادرست عیب و ایراد تمام دستگاه ها از گزاره پکینک ها را شناسایی و شروع به برطرف نمودن آن ها می کنند. 3. قابلیت و امکان ایجاد تنفس بتن پس از آب بندی و مراقبت حیاتی هدف خروج رطوبت در حین بهره برداری . 1. هزینه بهره برداری از این برج ها زیر می باشد و علت آن نیز به فقدان هد پمپ می باشد.