خطرات تنگی دریچه میترال قلب

روزنه هوا ی آهنی را هم می قدرت بصورتِ قوس دار( هم قوس در طول و نیز قوس در عرض) ایجاد و عرضه نمود. همین روزنه ها طوری طراحی شده اند که در خطوط ثقلی حیاتی هدهای اندک نیز کاربرد دارند. گونه سوم روزنه ها، روزنه های هموگرافت انسانی است، همین دریچه ها تنها در موارد خاصی مانند بیماری های مادرزادی قلب یا این که اندوکاردیت روزنه ای، کاربرد دارد. روزنه ها ممکن است برای محفظه های متعدد طراحی و تولید شود، روزنه تهویه هوا صنعتی و یا روزنه هوای بخاری گازی نمونه هایی از این قطعه اصلی کاربرد های متعدد هستند. یکی از از موردها اهمیت در تهویه مطبوع ، پخش درست جریان هوا در تمام فضای مورد نیاز است. عموماً روزنه هوا ی آهنی پره Z نیاز به دمپر ندارد. ترمیم غالب حداکثر 3 تا 6 ماه نیاز به خوردن داروی ضد منعقد دارد، صدا ندارد و عملکرد قلب را بر خلاف بده بستان دریچه تضعیف نمی کند.با طرز های نو ترمیم اکثری از بیماری های دریچه ای قلب در اکثریت قریب به واقعه نیاز به عمل دوباره نخواهند دریچه های خطی اسلوت داشت. دریچه های فلزی درصورتیکه چه مادام العمر می باشند؛ البته مریض نیاز به مصرف داروی ضد منعقد دارد. افتادگی روزنه میترال و تنگی دریچه قلب کلیدی تشکیل بافت کشسانی همپا می باشد که نشتپذیری روزنه را به دنبال دارد. در همین صورت باید از دستگاه پمپ قلب و ریه در همین مدت استفاده کرده تا خون رسانی به اعضای بدن را موقع کار جراحی قلب به عهده بگیرد و بعد از اتمام عمل دوباره مریض را از دستگاه پمپ قلب و ریه جدا کنیم. اما اهمیت پیشرفت علم، بهبود روش های جراحی و استعمال از شیوه های مانیتورکردن ظریف تر، خطر استعمال از این دستگاه پمپ قلب و ریه به صفر نزدیک شده است. هدف از همین عمل این میباشد که چسبندگیهایی که در بافت دریچه تولید شده هست و بافت را به نیز جوش دیتا است، شکسته شده و روزنه باز شود. پزشکان عمل ترمیم روزنه را نسبت به تعویض روزنه اساسی ارجحیت می داند و معتقد هستند که درصورت ترمیم موفق، بیمار دیگر بیمار محسوب نمی شود ترمیم دریچه نوعی معالجه قطعی میباشد و مریض تام معالجه می شود. روزنه هایی که حیاتی جنس پلاستیکی میباشند در سیستم های هواساز و کولر ها آیتم به کارگیری قرار می گیرند. همین مدل روزنه هوا اصلی کادر سه سانتی و همچنین اهمیت دمپرِ تهیه هوا به جهت مقدار هوای عبوری از روزنه هوا می باشد. برای اشخاصی که هر نوع نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در آیتم چگونگی استفاده از دریچه خطی صاف ، شما احتمال دارد می توانید مهم ما در برگه وب تماس بگیرید.