خلاصه کتاب کفش باز – وین سیگنال

همچنین در این جلوس کرد سعید حیاتی مدیریت اتحادیه چرم طبیعی و تصنعی و مصنوعی و مواد اولیه کفش با ابلاغ این‌که مواد اولیه آیتم نیاز وارداتی مدت زیادی در انبارهای گمرک میماند تا ترخیص شود، گفت: در حالی که تولیدکنندگان برای واردات همین کالاها هزینههای هنگفتی صرف می‌نمایند و ارز مرزوبوم برای آن صرف می‌شود ولی در مواقعی اهمیت برکراسی سنگیم موجود در دستگاه های اداری و ماندن همین جنس در گمرک، مواد وارداتی از دربین می رود و قابل مصرف نیست. در کفش های راحتی چرم، هم زیرههای لاستیکی وجود دارد. اصطلاح “کفش راحتی” همین ایام دوچندان کفش پوتین عمومی شده است. جباریان در جواب به همین سئوال که نگران حضور برندهای خارجی در فضای مجازی نیستید؛ گفت: عمده آنچه در بعضا سایتها، کانالها و فضای مجازی پایین عنوان کفش خارجی تبلیغ و فروخته میشود، تولیدات ایرانی وبه اصطلاح های کپی است. اما شلوارهای گرانتری نیز در بازار وجود دارا‌هستند و درصورتیکه فروشگاهی را پیدا کردید که تخفیف زمستانه برای برندهای خارجی زدهاست منتظر کف قیمتی ۶۰۰هزار تومانی باشید. به دلیل واردات بیرویه کفشهای بیکیفیت، می بایست در انتخاب کفش مطلوب اعتنا بیشتری کرد. البته برای برخی از شلوارها نظیر شلوارهای کتان پاییزه و زمستانه تخفیف درنظر گرفتهشده و بهنظر نمیرسد بتوان این تخفیفها را در هر فروشگاهی پیدا کرد. حساس اساسی نشان دادن دو نمونه از کالاهی وارداتی که در اثر ماندن در گمرک خراب شده بود، گفت: بدون مواد اولیه اصلی کیفیت نمی اقتدار اصلی غالب ای مشهور رقابت کرد چون برای دستیابی به کالا نهایی خوب احتیاج به مواد اول عالی داریم که بخشی از این مواد توسط پتروشیمیهای داخلی تولید می گردد ولی چکیده را بایستی از محل واردات تامین کرد. جستوجوها حاکی از متوسط قیمت ۴۰۰هزار تومانی به جهت پیراهنهای ایرانی می باشد که در تخفیفها به ۲۰۰هزار تومان نزدیک میشود. درصورتیکه هم قصد خرید کتونی دارید، از کتونیهای داخلی انتظار تخفیف ۲۰ تا ۴۰ درصدی داشته باشید، چراکه فصل کتونی نزدیک است. جستوجوی خبرنگار ما در همین بازار نشان میدهد قیمتها نسبت به اواخر تابستان که متقاضیان کفش زمستانه به بازارها سرازیر میشوند، تغییر تحول محسوسی نداشتهاست و متوسط قیمت بوت کماکان بر روی یکمیلیون و ۲۰۰هزار تومان است که اهمیت تخفیفهای زمستانه به کف قیمتی شهریورماه یعنی ۸۰۰هزار تومان نزدیک شدهاست، براین اساس چنانچه هنوز قصد خرید بوت یا این که کفش چرم باکیفیت از بازار میدان فردوسی را دارید بین ۷۰۰ تا ۹۰۰هزار تومان دارایی درنظر بگیرید.