خواص عنصر پتاسیم چیست؟

متأسفانه اکثری از افراد از رژیم غذاییشان پتاسیم به اندازه دریافت نمیکنند. پزشک دی می گوید: “چالش همین می باشد که اکثر آمریکایی ها به ترازو کافی در رژیم غذایی خود پتاسیم اخذ نمی کنند”. در طول معالجه حساس داروی پتاسیم به طور منظم دکتر معالج خویش را ملاقات کرده و آزمایشهای تجویزی را به جهت بررسی ترقی معالجه و مرحله پتاسیم خون انجام دهید. افرادی که در همین مطالعه شرکت کرده بودند در نواحی زندگی می کردند که میزان مصرف پتاسیم قلیل بود. در رخ ابتلا به بیماری کلیوی کاهش مصرف پتاسیم از جنبه های حیاتی زندگی روزانه خواهد بود. هر بزرگسال باید روزمره ۴۷۰۰ میلی گرم پتاسیم دریافت کند. آب گوجه فرنگی بیش از 400 میلی گرم پتاسیم دارد. غذاهای زیر حاوی بیش از 200 میلی گرم پتاسیم در هر وعده هستند. پتاس حساس فرمول شیمیایی K۲O شناخته شده و به جهت بیان میزان مواد کودی متفاوت که حاوی پتاسیم هستند به کار گیری میشود، همین مواد شامل کلرید پتاسیم (KCI)، سولفات پتاسیم (K۲SO۴)، سولفات پتاسیم و منیزیم (K۲SO۴ ۲MgSO۴) و نیترات پتاسیم (KNO۳). دیواره های معده و روده حاوی سلول های عضلانی هستند که حرکت طعام در دستگاه گوارش را امکان پذیر می کنند. انتقال پتاسیم در درون گیاه فراوان بالاست بهنحوی که می تواند از بافتهای پیر بهسمت بافتهای جوان حرکت کند. در نتیجه، علامتها نبود پتاسیم در مرحله اول در برگهای پایینی گیاه دیده میشود و بعد از آن اساسی ارتقا نبود این ماده علامت ها بهسمت قسمتهای بالایی گیاه حرکت میکند. در تمامی فرآیندهایی که برای نگهداری پرورش و تولیدمثل گیاه انجام میشود، پتاسیم نقش دارای فروش پتاسیم هیدروکسید دارد. رویش ریشه را ارتقا می دهد و تحمل در برابر کم آبی را بهبود میبخشد. آماس گیاهی را نگهداری کرده، نبود آب و پلاسیدگی گیاه را کمتر خرید موریات پتاسیم میدهد. این عنصر 2.4 % از پوسته از زمین از لحاظ وزن را تشکیل میدهد. تحلیل بافت گیاه و خاک به طور معمول اهمیت % پتاسیم بیان می شوند (K)، اما کودها به صورت پتاس K۲O بیان میشوند.