درب خروج اضطراری پرواز به مقصد کره جنوبی در هوا باز می شود

درب خروج اضطراری یک جت هواپیمایی آسیانا در هوا باز شد. این پرواز بعدازظهر 26 می در دائگو، کره جنوبی قرار بود به زمین بنشیند.

مسافری که در کنار درب خروج اضطراری نشسته بود، زمانی که هواپیما حدود 700 فوت از سطح زمین بالاتر بود، آن را باز کرد. هواپیما به سلامت فرود آمد اما مسافران را وحشت زده کرده بود.

این مرد پس از فرود هواپیما در کره جنوبی دستگیر شد.