دمپرها در کجا قرار دارند؟

ت- دمپر بادی:این دمپر عمده در پشت رشته های هواکش تعبیه می گردد.تیغه های همین دمپر در زمانه کارایی رشته در اثر فشار هوای خروجی از فن بصورت مداد گشوده و حساس خاموش شدن حرفه نیز همین تیغه ها خودبخود بسته می شوند. یک عدد از مهمترین بخش های سناریوی دود، لزوم استقلال فضاهای گوناگون در زمان بروز حریق و عدم انتقال دود از حیطه حریق به بقیه بخش های ساختمان می باشد. از پاراگراف انواع دیگرِ دمپر هواساز می اقتدار به دمپر هواساز اسپلیتی اصلی پرّه هوای ایرفویلی اشاره نمود.اگر بخواهیم در مسیر یک شبکه هوا “تِیک آف” بگیریم و دِبیِ جریان هوا را به رخ دلخواه تقسیم نماییم از دمپر هواساز اسپلیتی استفاده می کنیم.این دمپر هواساز با چرخش و تنظیم زاویه ی پره ی خود در وسط ابعاد داخلیِ خود،باعث انتخاب و تغییر میزان هوای محل ورود و خروجی از خود می گردد.ساختار ظاهری همین دمپر هواساز به حیث فریمِ محیطی به طور کامل مشابه به دیگر انواع دمپر هواساز چهارگوش است.یعنی یک فریمِ دوطرف کناره دار حاشیه ی محیطیِ این دمپر هواساز را تشکیل می دهد.لازم به ذکر می باشد عمق همین قاب بین ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر به دلخواه،متغیر می باشد و عرضِ لبه های دوطرفِ فریمِ همین دمپر هواساز ۳ سانتیمتر است.این کناره های ۳ سانتیِ فریمِ دمپر هواساز منجر تولید حالتِ فلنچی در ساختار دمپر هواساز شده و در دوران نصب فلنچ شبکه های هوا از دوطرف به همین لبه ها متصل و تثببت می شود. حیاتی نصب نوار دمپر در کناره تیغه دمپرها، هوابندی و کارایی دمپر را می توان بهبود داد. تیغه های دمپر هواساز گرد بادی بایستی در برابر فشار هوای عبوری کمترین مقاومت و ایستایی را از خویش بروز دهد،به این عامل جنس پره های دمپر گرد شاطری از ورق آلومینیوم از ضخامت ورق در محدوده ۰.۵ تا ۰.۷ میلیمتر بالاتر نمی رود.اما جهت قاب یا قابِ این دمپر هواساز از ورق گالوانیزه دستکم به ضخامت یک میلیمتر به کار گیری می شود. موتور دمپر (Actuator) موتوری میباشد که روی دمپر قرار می گیرد و وظیفه در اختیار گرفتن دمپر به شکل اتوماتیک را دارد. ساختار دمپر هواساز برقیِ ضدحریق، مهم یک حجم مکعبی می باشد که طول و عرضِ آن متناسب دارای محلِ کارگزاری دمپر و عمق دمپر نیز به اندازه ۱۵ سانتیمتر هست که تیغه های دمپر از دامنه ی دمپر بیرون نزند و سبب ساز اختلالِ عملکردِ دمپر هواساز ضد حریق نشود. ولی دمپر هواساز برقی به جای فیوزِ دستی، به دستگاه سنسورِ دود که در فضای محیط تعبیه شده هست متصل می شود و همزمان مهم اخطارِ سنسور دود، موتور دمپر با گرفتنِ امر از جعبه فرمان، موتورِ برقیِ دمپر فعال شده و تیغه دمپر را در حالتِ مسدود قرار دهد. در دمپرهای با پره موازی مقدار دبی فراوان بالایی از هوا را عبور می دهد و در شرایط بسته نیز هوابندی تام ایجاد نمی گردد. دریچه های هوا بعنوانِ انتهایی ترین مجرای خروجیِ هوا در سیستمِ رفتِ هوا، نقش بیشتر ای را درتعیین فشار خروجیِ هوا و همچنینِ مقدار دبیِ جریان هوا دارد. در انتخاب یاتاقان ها و بوشهای به عمل رفته جهت چرخش پره ها به مواردی همچون دمای محیط، اشتعال زا بودن یا این که نبودن آن ها، قابل شستشو بودن، مقدار کارکرد آنان و … چنانچه از تایپ کردن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در گزینه دمپر نتورک هوا در یخچال لطفا از کاغذ ما بخواهید.