دمپر بین کانالی چیست

همین جنس به ادله طرای خاص می تواند در برعلیه شدت موج انفجار و شعله های آتش مقاوم باشد و مانع فراوان خوبی برای پرهیز از ورود موج انفجار به باطن و همچنین انتقال شعله های آتش و دود ناشی از آن به باطن می شود. دمپرهای کانالی یا این که دمپر میان کانالی از یک یا این که چندین پره در داخل ساختار خود تشکیل شده است. دمپر دربین کانالی پره دوبل به جهت در دست گرفتن میزان هوای عبوری از کانال یا این که داکت هوا استعمال دمپر کالیپر چرخ عقب می شود . قیمت دمپر در جايگاه اولیه به جنسِ ورقِ مصرفی در دمپر بین کانالی وابسته است. دمپر در میان کانالی گرد تنظیم دستی به فلکه یا این که ورقه ای گفته می شود که جریان هوای ورودی را متوقف یا تهیه و تنظیم می کند.دمپر را می اقتدار درون شبکه هوا، دودکش، جعبه های VAV و بقیه تجهیزات در دست گرفتن هوا کارگزاشتن نمود.دمپر در بین کانالی به مراد جدا جریان هوای تهویه مطبوع (سرمایش و گرمایش) به یک اتاق بلااستفاده،و یا این که تهیه و تنظیم اتاق به اتاق دمای ساختمان و در اختیار گرفتن دما مورد به کار گیری قرار می گیرد. اصلی یاری همین جور دمپر، جریان هوا بین دوکانال های هوا و یا دریچه های هوایی قابل تهیه خواهدبود. در همین نوع، تهیه و تنظیم هوا صرفا در یک جهت انجام می شود. دمپر کانالی ممکن می باشد یک یا چندین پره داشته باشند که به شکل دستی یا اتوماتیک حرکت می نماید و قابلیت و امکان در دست گرفتن جریان را بوجود می آورد. همین دمپر فی مابین کانالی در ساختمانهای مسکونی تجاری واداری بیمارستانی و پالایشگاهی گزینه استعمال قرار میگیرد. دمپر میان کانالی می تواند از ورقِ گالوانیزه یا این که استیل و حتی انواعِ دیگر ورق ها ساخته می شود. دمپر دستی به وسیله اهرم که در خارج دمپر قرار دارااست کنترل می شود. این جنس از اختراعات شرکت الهام بنا البرز می باشد. همین کالا تولید مرز و بوم های اروپایی و آسیای شرقی است. همین گونه دمپر به دو رخ پره تک جداره و دو جداره مهم دستگیره دستی وموتوری به ایجاد رسیده است. یکی از دیگر از تقسیمبندیهای دمپر گونه گشوده و بسته شدن پرهها است. این آلیاژ هنگامی که دمای گوشه و کنار به بالای ۷۴ درجه برسد؛ ذوب خواهد شد و با یاری فنرهای تعبیه شده، فشاری تولید می شود که موجب بسته شدن تیغه ها خواهدشد. حساس مقاومت فراوان بالا به دلیل ساخته شدن از ورق های کربن استیل، گالوانیزه، ورق آلومینیوم و استنلس استیل است. در صورتی که شما هر مدل سوالی در ارتباط مهم چه جایی و روش به کارگیری از دمپر پروانه ای دارید، می توانید اهمیت ما در صفحه وب تماس بگیرید.