دوزینگ پمپ – قیمت روز پمپ کلرزن – دوزینگ پمپ (تزریق مواد شیمیایی)

پمپ های پروسس برای ظرفیت های دوزینگ بالا و فشارهای فراوان و هم در محیط های انفجاری مناسب می باشد. شیرهای ایمنی Safety Relief Valves :بیشتر سیستم های لوله کشی مستضعف شیرهای ایمنی به جهت حفظ از لوله ها در زمان افزایش فشار غیر مجاز می باشد. اما هر تعدادی وقت یکبار نیاز هست پمپ در اکنون فعالیت مجدداً آزمون و کالیبر گردد تا اطمینان حاصل شود دبی گزینه حیث تأمین می شود صافی ها :شیرهای یکطرفه پمپ های مترینگ بایستی از ورود ذرات و خرده ریزها بوسیله نصب صافی، نگهداری شود. شیرهای Back Pressure :از آنجا که پمپ های مترینگ می بایست دوز صحیحی از سیال را پمپاژ نمایند، در حالاتی که اختلاف فشار خط رانش و مکش کمتر از5/1 توشه باشد، استعمال از این شیر پیشنهاد می شود. ویسکوزیته سیال بخش اعظم از حد گزینه نظر می باشد. 2) در پمپ های دینامیک انرژي افزوده شده نخست به سرعت تبدیل شده و بعد در حلزون و سر انجام در دیفیوزر به فشار تبدیل می شود در حالی که در پمپ ها ی جا به جایی انرژي آیتم لحاظ مستقیما به فشار تبدیل می شود . در حالیکه در پمپ های سانتریفیوژ حیاتی تغییر فشار، دبی آن ها نیز تغییر‌و تحول می کند. همین شیر سبب می شود دبی ناخواسته از پمپ به خاطر فشار اندک خط رانش خرید دوزینگ پمپ اسید جریان نیابد. در موقعیت ایده ال پمپ هایی را آیتم استعمال قرار می دهیم که همیشه در بهترین شرایط خود فعالیت می کنند.اما در دنیای واقعی به ندرت پیش می آید بتوانیم از یک ساخت کننده پمپی اخذ کنیم که بازدهی آن به الزامات آیتم لحاظ ما نزدیک باشد.و یا پیدا کردن راهی که بتواند عملکرد پمپ را درنقطه بیشترین بازدهی و یا این که نزدیک به ان نقطه نگهداری نماید محال به نظر می رسد.البته مهندسین کاربردی راههایی به جهت بهینه سازی گزینش پمپها دارند.یک روش این هست که پمپ مطلوب را معین نموده و مشخصه های آن را به قدری ظریف ذکر نماییم که پمپهای دیگر را شامل نشود.در صنعتی که رقابت بر سر بهترین پیشنهادات وجود دارد این فعالیت مورد قبول واقع نمی شود.روش دیگر بیان نمودن مشخصات پمپ بصورت پارامترهای اهمیت می باشد.این پارامترها عبارتند از: جریان هد – افت فشار- ، حداکثر قدرت ترمز، حداقل بازدهی پمپاژ،حداقل ضریب توان موتور و حداکثر شتاب موتور. ۱- بــاكم وزيــاد كــردن دورسيســتم گرداننــده كــه درعمــل بــه دليــل ثابــت بــودن دورالكتروموتورهــا كمترمورداستفاده واقع مي شود. این طرح به جهت سیالات مشتعل و سمی و خورنده مطلوب می باشد و برای سیالات اسلاری انتخاب قابل قبولی نمی باشد. و می تواند در یک سری طرح محفظه متناسب با نیازهای مختلف ساخته شود. اهمیت توجه به ملاحظه مراجع متعدد لرزش پمپ ها مشخص و معلوم شده میباشد يك ادله رايج اين لرزشها پديده كاويتاسيون است و مي تواند مخرب نيز باشد. در صنعت تصفیه آب و فاضلاب و سایر صنعت های به عارضه ها مختلف نیاز به تزریق مواد شیمیایی در ترازو های معلوم وجود دارد. معمولا در دستگاه تصفیه آب صنعتی این دوزینگ پمپ را قبل از پمپهای فشاربالا کارگزاشتن می کنندکه مواد ضد رسوب آنتی آسکالانت را به دستگاه تزریق کنند که همین مواد وارد ممبران ها شوند تا طول قدمت ممبران ها عمده شود و مقدار آب ایجاد دستگاه کمتر پیدا نکند. زمانی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط اصلی دوزینگ پمپ اتاترون وب وب سایت خود باشید.