زمانی که جهان اولین تاج گذاری را تماشا کرد

پادشاه چارلز سوم روز شنبه در ابی وست مینستر در رویدادی پر از تمام عظمت هایی که بریتانیا می تواند داشته باشد تاج گذاری می کند.

روحانیون لباس پوشیده نمادهای قرون وسطایی قدرت – عصا، عصا و گوی را تحویل خواهند داد. گروه‌های برنجی و سربازان با کلاه‌های پوست خرس در خیابان‌ها لشکرکشی خواهند کرد. و احتمالاً پادشاه و ملکه جدید روز را در بالکن کاخ باکینگهام به پایان خواهند رساند تا برای جمعیت تشویق کننده دست تکان دهند.

همه اینها قبلا اتفاق افتاده است. چند دهه پیش، در سال 1953.

ملکه الیزابت دوم به عنوان سی و نهمین پادشاه تاجگذاری کرد و این اولین تاجگذاری تلویزیونی در جهان بود. این اولین بار بود که مردم شاهد عظمت یک پادشاه بودند.