سدیم لوریل سولفات = Sodium Lauryl Sulfate سدیم لاریل سولفات

تگزاپون، یک سورفکتانت ارزان بها است که به راحتی کف میکند و یک شوینده خوب است. سدیم لوریل سولفات (Sodium Lauryl Sulfate) یا این که به عبارتی SLS یک ماده سورفکتانت (مواد فعال سطحی یا این که مواد مؤثر) میباشد که می تواند گونه های مختلفی از کاربردها داشته باشد. این ماده همینطور در کرم ها و خمیرها برای پراکندگی مطلوب مواد تشکیل دهنده و به تیتر ابزار تحقیق در بیوشیمی پروتئین به کارگیری می شود. یعنی هفته ای یک بار مجازید در حمام از صابون به کارگیری نمایید به شرط آنکه به مهربانی ابکشی شود. در اصل میتوان آن را یک صابون تصنعی دانست. سدیم لوریل سولفات به تیتر یک شوینده همگانی در ساخت اکثری از محصولات بهداشتی سر و بدن مورد استفاده قرار می گیرد.  از سدیم لوریل سولفات سوزنی تصفیه شده به تیتر دترجنت در خمیر دندان به کارگیری می شود. از SLS به جهت ایجاد خمیر دندان ها، سفید کننده های دندان، دانسیته گیرهای دندان و دهان شویه ها استفاده می شود. SLS و لوریل سولفات آمونیوم (ALS) معمولاً به تیتر جایگزین SLES در محصولات مصرفی به کارگیری میشوند. سدیم لوریل اتر سولفات، متداولترین گروه سولفاتهای سدیم و آمونیوم آلکیل و “آلکیل اتر” است. اهمیت این حالا تماس طولانی مدت ما حیاتی سدیم لوریل اتر سولفات غلیظ ممکن می باشد منجر تحریک پوست شود. میزان حساسیت بسته به مدت تماس فرآورده حساس پوست مختلف است. این دو ترازو بر اساس مطالعات انجام شده شامل تحریک پوست انسان و توانایی شکافت به پوست میشود که سدیم لوریل سولفات هر دوی این معیارها را داراست. بدترین اثر نامطلوب همین ترکیبات، مواد فعال کننده و تحریک کننده مرحله پوست است. قلیاها در مواد شوینده منجر افزایش غلظت یون های OH- می شوند و بدین ترتیب PH محیط شستشو را ارتقا می سدیم لوریل اتر سولفات دهند. تگزاپون به استدلال محتوای بالای مواد فعال برای شستشو، به ویژه در محصولات پایانی مضاعف غلیظ، برای شستشو حتی اهمیت مقادیر ناچیز آب مناسب است. علت فروش همین مواد در بازار، ضمن عدم آگاهی، شوق واشتیاق اشخاص و مشتریها به همین مواد هست که عشق کاذب خاصی به مقدار کف کنندگی دارند. همانطور که در تصویر ۳ بعدی ذیل نشان داده شده است، میزان متوسط همین گروه، حدود ۳ است. علاوه بر این، سدیم لوریل اتر سولفات، درجهای از ضخامت بافت را در محصول پایانی تولید میکند. فرآورده تجاری سدیم لوریل اتر سولفات، یک محلول آبی است که حاوی ۳۰-۷۰ درصد وزنی از تگزاپون است.