سقوط قطعات موشک در جاده شلوغ کیف

یک دوربین داشبورد در یک خودرو لحظه سقوط قطعات یک موشک در خیابانی شلوغ در کیف را در 29 مه ثبت کرد. روسیه یک رگبار موشکی شدید به سمت پایتخت اوکراین پرتاب کرده بود.

موشک روی جاده افتاد، خودروهایی که در جاده چند لاین در حال حرکت بودند، به سختی گم شدند.

حمله در ساعت 11 صبح آغاز شده بود و فیلم نشان می داد که آوارها در ساعت 11:22 صبح به خیابان برخورد می کنند.