سود یا سدیم هیدروکسید چیست؟

و مجموعه ای از هیدرات هیدروکسید سدیم ویکی پدیا ها NAOH · اطمینان حاصل کنید که این محلول در ظرف هایی از متاع مثل پیرکس ذخیره سازی شود و در داخل گوشه و کنار ای شامل یخ گذارده شود تا دمای آن تحت نگه داشته شود. بعد ژله یک‌سری روز در آب تر می شود تا اون حالت لیز سمی ماهی از در بین برود. همچنین همین ماده در بخش اعظمی از محصولات خانگی دیگر از گزاره پاک کننده های اجاق گاز، صیقل های فلزی و صاف کننده موها به کارگیری می شود. در اثر واکنش اساسی اسیدها ، با و نمک باز مربوطه تولید می شود که نمک تولید شده می تواند یک نمک خنثی ساخت نماید که همین فرمان به قدرت اسید مربوطه بستگی دارد.از دیگر واکنش های زیاد چشم شده مربوط به هیدروکسید سدیم واکنش آن مهم فلزات میباشد . سپید کننده اهمیت مخلوط هلروکسید کلر و سدیم ساخت می شود. سدیم هیدروکسید، حساس اسم انگلیسی Sodium hydroxide که اسم معادل آن کاستیک سودا دارای نام انگلیسی Caustic Soda یا این که سود سوزآور است، یک ترکیب معدنی جامد و سفیدرنگ اساسی فرمول شیمیایی NaOHو مهم دمای ذوب ۳۱۸ درجه سانتیگراد و تراکم ۲.۱۳ میباشد. سدیم هیدروکسید، به تیتر یک باز قوی، یکی از از مواد شیمیایی صنعتی مضاعف حساس بهشمار میرود. سود پرک دمای ذوب ۱۳۹۰ سکو سلسیوس و تراکم ۱۳٫۲ گرم بر سانتیمتر مکعب دارد، سود کاستیک ترکیبی ناپایدار دارد به طوری که اگر در معرض هوا قرار گیرد، به سرعت رطوبت و کربن دی اکسید موجود در محیط را جذب مینماید. دی هیدرات ( NaOH.2H۲O ) که شامل دو مولکول آب است. همین دستورالعمل شامل گذراندن پی در پی آب از داخل مخلوطی از قلیا که خاکستر علف شادی Saltwort بودو آهک خام بود که به همین روش سدیم هیدروکسید بدست میآمد. هپتاهیدرات (NaOH.7H۲O) که شامل هفت مولکول آب است. پس از حرارت دادن نفت به دمای مطلوب، میزان مشخصی از آب شستشو به طور مستقیم از صافی ادغام کن دینامیکی مهم استعمال از جریان سنج برای آب گرم و شیر اندازه گیری الکترو پنوماتیک اضافه می شود. فرایند کلر الکالی فرایندی میباشد که طبق واکنش زیر، کلیدی اعمال جریان مستقیم برق و الکترولیز سدیم کلرید، یون کلر موجود در نمک به عنصر کلر در آند تبدیل می شود. محل تماس را فورا دست‌کم ۶۰ دقیقه اهمیت آب ولرم و جریان آهسته بشوئید. با یک پمپ و فشار ثابت در خط سیار به وسیله یک شیر در دست گرفتن پایین فشار نگهداری می شود. یکی از از مصارف سود جامد کاستیک در تهیه و تنظیم و ایجاد برگه است. اصولاً ساخت خمیر ورقه به دو شیوه مکانیکی و شیمیایی شکل می گیرد. در طریق های شیمیایی تهیه خمیر کاغذ معمولا از سود جامد کاستیک (هیدروکسید سدیم) و سولفیت سدیم یا سولفیت هیدروژن کلسیم استعمال می گردد و مواد نخستین ورقه سازی توسط سود کاستیک و سولفید سدیم فراوری (پخته) می گردند.