سولفات پتاسیم پودری و گرانوله (فروش ویژه)

پس برای کمتر این مشکلات استفاده از سولوپتاس دوچندان واجب می باشد . گیاهانی که آرم های کمتر عنصر پتاسیم را دارند به بیماریهای و آفات حساسیت نشان می دهند و میزان مرغوب بودن میوه آن‌ها قلیل می شود . پتاسیم در فتوسنتز، تهیه اسمزی، رشد سلولی گیاه نقش مهمی داراست . کود سولفات پتاسیم سنگی نقش دوچندان مهمی در پرورش گیاهان و فضای سبز دارد. تحقیقات آخر نشان دیتا که بالا رفتن میزان پتاسیم در خاک های شور، سبب ساز بالارفتن تحمل گیاهان در خاک خواهد شد. عنصر پتاسیم را بایستی به گونه ای قرار اعطا کرد که ریشه گیاهان بتواند آن را جذب نماید و در تراز خاک های خشک نباید مورد استفاده قرار داد. کود سولفات پتاسیم را به هیچ وجه کلیدی ترکیباتی از کلسیم و مس ادغام نکنید. در خاکهای قلیایی مهم ناچیز شدن میزان بازی خاک سبب جذب اکثر مواد اثرگذار و مواد معدنی به وسیله گیاه می شود و در خاکهای اسیدی نیز همین خلق و خوی را دارد. چون پتاسیم کلرید حل شده منجر بالا رفتن مقدار نمک خاک می شود، در نزدیک دانه قرار می دهند تا از زیان زدن به جوانه گیاه دوری شود. در کل مصرف پنجاه کیلوگرم در هکتار کلرید پتاسیم همپا اهمیت اوره همواره مناسب میباشد و گفته واکنش آمونیوم سولفات و پتاسیم کلرید می شود . یک عدد از متداول ترین روش های ایجاد این ماده طریق هارگریوز است، و به همین صورت است که کلرید پتاسیم اهمیت اسید سولفوریک یا این که مهم ترکیبی از دی اکسید گوگرد، هوا و آب واکنش می دهد. پتاسیم غیرتبادلی: به حالتی گفته می شود که به سرعت امکان تبادل ندارد و در کوتاه مدت به امداد محلولهای نمکی آزاد نخواهد شد و به میزان کم توسط گیاه قابل استعمال است. خوبتر میباشد از محافظت بلند مدت این کود دوری کنید. بهترین دوران مصرف کود سولفات پتاسیم در طبیعت میوه آن گاه از گلدهی و در دوران رشد میوه میباشد. یک عدد از اهمیت ترین ویژگی کود پتاسیم جذب بالا بوسیله بافت های گیاهی است. بهترین و مرغوب ترین کود سولو پتاس حساس حلالیت بالاتری نسبت به سولفات پتاسیم است. شواهد نشان می‌دهد که در بیشتر جور های گیاهان گلیکوفیت سدیم می تواند تا حدودی جانشین پتاسیم شده فارغ از آنکه اثر منفی بر روی رشد داشته باشد. بزرگی میوه ها هم تا حدی به میزان پتاسیم بستگی دارد. همین فرمان در مکانی که غلظت سدیم خاک بیش از پتاسیم می باشد مهم اصلی است . اما حیاتی توجه به این‌که ذرات خاک اهمیت توشه منفی بوده و کوذ آیتم نظر نیز حساس ذرات منفی است. در جایی که نرخ بالایی از K₂SO₄ آیتم نیاز هست مهندسین کشاورزی معمولاً به کار گیری از همین کود را در دوزهای متعدد توصیه می کنند. زمانی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه حساس پتاسیم هیدروژن سولفات ساختار وب تارنما خویش باشید.