شرکت ها برای صرفه جویی در هزینه ، کسب و کار جدید برای دیجیتالی شدن تلاش می کنند

بمبئی: مدیر ارشد دیجیتال و رئیس منابع انسانی شرکت های پیشرو گفت: دنیای Covid-19 تمرکز شرکت ها را به سمت بهینه سازی هزینه سوق داده است و تنها مکانی که شرکت ها مایل به سرمایه گذاری هستند اتوماسیون است – چه در محل کار و چه در کف مغازه ها. شرکتهایی در بخشهایی مانند اتومبیل ، نفت و گاز ، خدمات بانکی و مالی ، تولیدی ، فناوری اطلاعات و غیره فشار زیادی به دیجیتالی شدن آنها می دهند