عمران خان دستگیر شد: خودروهای پلیس در آتش سوختند، ساختمان های دولتی تخریب شدند | گزارش زمینی

تاکنون بیش از 25 خودروی پلیس در ایالت پنجاب پاکستان به آتش کشیده شده است. در پی دستگیری عمران خان، بیش از 14 ساختمان دولتی تخریب و غارت شده است. وزارت کشور به اداره مخابرات پاکستان (PTA) دستور داده است تا خدمات پهنای باند تلفن همراه را در سراسر کشور مسدود کند. در همین حال، ناظر مبارزه با فساد پاکستان روز چهارشنبه خواستار بازداشت فیزیکی 14 روزه عمران خان شد، زیرا او در یک دادگاه ویژه در یک مرکز پلیس با امنیت بالا برای جلسه رسیدگی به پرونده فسادی که در آن دستگیر شده است، معرفی شد.