عوارض ژنیکوماستی + عوارض کوچک کردن سینه آقایان + راز جراحی

3. یک عدد دیگر از عارضه ها پیدایش بیماری ژنیکوماستی و یا این که پهناور شدن سینه مردان، تغییرات به وجود آمده در سطح هورمون ها در مدت زمان بلوغ می باشد. پهناور شدن پستان های مردان حساس ارتقاء بافت غده پستان در مردان، ژنیکوماستی نامیده می شود. ژنیکوماستی بزرگ شدن بافت غده سینه در مردان است. مقدار عفونت و تخلیه سروما و هماتوم در صورت انجام جراحی به دست یک جراح اهمیت تجربه و ماهر ، دوچندان نزدیک به صفر است. نتیجه های حاصل از عمل ژنیکوماستی در رخ صحیح انجام شدن، مصرف داروهای تجویزی و مراقبتهای اصولی، دائمی خواهد بود. از آنجاییکه بافتی که در فعالیت کوچککردن سینه مردان برداشتهمیشود به خودی خود بازنمیگردد لذا از همین جهت میتوان گفت که اثر گذاری جراحی ژنیکوماستی ژنتیکی ژنیکوماستی همیشگی است. جراحی هم ممکن می باشد به درمان این بیماری امداد کند. برای درمان ژنیکوماستی از جراحی پلاستیک که به آن کمتر ماموپلاستی نیز می گویند، استفاده می کنند و طی همین طریق حیاتی کمتر سایز سینه ها، همین عضو را صاف کرده و تلاش می نمایند تا خطوط قفسه سینه دقیق تر شده و افزایش پیدا کند. عمده مردم استروژن را به عنوان یک هورمون منحصر به فرد به شخص زن می دانند، البته مردان هم آن را ساخت می کنند اگرچه که به طور معمول در مقادیر پاره ای میزان استروژن نر که بیش از حد زیاد است و یا این که از حد تستوسترون خارج نیست، می تواند باعث ژنیکوماستی شود. به کلمه دیگر عدم هماهنگی فی مابین هورمون های استروژن و تستوسترون منجر بروز این بیماری می شود. زمانی که هورمون استروژن در تن مردان اکثر از هورمون تستوسترون عمل نماید سبب ساز به بیماری ژنیکوماستی می شود. ژنیکوماستی نوعی بیماری می باشد که در حوزه‌ قفسه سینه بروز می کند. در حقیقت ژنیکوماستی مادرزادی به علت هورمون های استروژن و تاثیرات آن روی فرزند پیدایش می کند. در ادامه قصد داریم اطلاعاتی را در خصوص همین ایراد و درمان آن به شما ارائه دهیم و هم چنین نحوه های درمان آن، عوارض آن، علامتها و علت آن را بیان کنیم. در اینجا بخش اعظم به تحلیل وب وبسایت gynecomastia 4 weeks.