فعالان تغییرات آب و هوایی فواره معروف ایتالیا را رنگ آمیزی کردند

فعالان آب و هوا پس از ریختن زغال چوب رقیق شده در آب در جریان تظاهرات روز یکشنبه، فواره معروف تروی در رم را سیاه کردند. در اعتراض به تغییرات آب و هوایی، هفت فعال از “Ultima Generazioneگروه (“نسل آخر”) با بنرهایی که روی آن نوشته شده بود “ما برای فسیل (سوخت) هزینه نمی کنیم” به فواره معروف صعود کردند و شعار “کشور ما در حال مرگ است” سر دادند.

این گروه در توییتر خود اعلام کرد: “از هر 4 خانه در ایتالیا 1 خانه در برابر سیل آسیب پذیر است. چقدر دیگر باید منتظر باشیم تا دولتمردان اقدامات ملموسی انجام دهند؟”

پلیس مداخله کرد و به داخل آب رفت تا فعالان را ببرد، در حالی که تماشاگران و گردشگران از تظاهرات فیلمبرداری کردند. حتی یک ویدئو نشان داد که تماشاچیان حتی به فعالان اقلیم توهین کرده و شیرین کاری آنها را محکوم کردند. تماشا کردن.