فعالان تغییرات اقلیمی فعال شدند؟ کانال معروف ونیز سبز می شود

آتش نشانی ایتالیا اعلام کرد که آب کانال اصلی ونیز روز یکشنبه در منطقه نزدیک پل ریالتو به رنگ سبز فلورسنت درآمد و مقامات به دنبال ردیابی علت هستند.

اداره منطقه ای حفاظت از محیط زیست در توییتی اعلام کرد که آژانس منطقه ای حفاظت از محیط زیست نمونه هایی از آب های تغییر یافته دریافت کرده و در حال کار برای شناسایی ماده ای است که رنگ آب را تغییر داده است.