قم نیوز – شناخت پیستون و دلایل خرابی آن

در صورتی که خودور شما در گیر قفل رینگ پیستون شود، حلقه بضاعت و توان جمع کردن روغن از جداره سیلندر را از دست می دهد و روغن باقی باقی مانده بر بر روی جداره سیلندر می سوزد و به شکل بخار از درب روغن خارج می شود. بدین منظور پیستون اساسی حرکات خویش در آغاز منجر ورود هوا و یا این که مخلوط هوا و سوخت به درون سیلندر می‌شود (در زمان حرکت به سمت پایین) ، بعد سبب ساز فشرده شدن ادغام ذکر شده می شود و در ضمن به نحو رضایت گوشه ای از نشت کردن گازها خودداری مینماید (در زمان حرکت رو به بالا) ، پس از عمل احتراق انرژی آزاد شده به وسیله پیستون جذب شده و با امداد شاتون به میل لنگ منتقل میگردد. پیستون استوانه توخالی سربسته ای میباشد که نیروی احتراق را توسط شاتون به میل لنگ منتقل می نماید و اکثر اوقات از متاع چدن و به دو روش ریخته گری و آهنگری ساخته می شود و یکی از از قطعات متحرک و با موتور هست که در باطن سیلندر به طور متناوب حرکت رفت و برگشتی انجام داده تا چهار مرحله اهمیت چرخه یعنی مکش ، تراکم ، احتراق – انبساط و تخلیه ( خروج دو ) شکل می گیرد، پیستون از چهار قسمت اصلی تشکیل شده است: 1.تاج پیستون 2.حامل حلقه ها 3.دامن پیستون 4.جایگاه پین . پیستون فوق العاده داغ می شود و باید این گرما را به طور موءثر دفع کند. زمانی که تنها از یک سمت می بایست نیرو وارد شود از یک جک استعمال می شود. در اکثر وقت ها موتورهای اتومبیلها از پیستونهایی استعمال می‌شود که با آلیاژ آلومینیوم ساخته شدهاند. پیستون از دو جنس آلیاژ آلومینیوم و یا این که آلیاژ چدن ساخته می شوند که هر کدام با مزایا و معایبی میباشند . متاع آلومینیومی پیستون در بروز این حالت نیز دخالت دارد. پیستون نیکی فقط در معرض نیروهای عمودی در هنگام احتراق قرار می گیرد ، بلکه نیروهای جانبی ناشی از تغییر و تحول مداوم زاویه میله اتصال نیز در آن اثر گذار است. حتی دیده شده میباشد که این ناخالصیها باعث به شکسته شدن حلقه هم شدهاند که مشکلات زیاد متعددی را به توشه خواهند آورد. این رینگ ها کلیدی شکاف کوچکی شکسته شده اند که به آنان قابلیت و امکان کارگزاری و برداشتن بر روی پیستون را می دهد. این دستگاه طوری طراحی شده هست که در حرکت رو به بالا بر روی روغن می لغزد و در حرکت رو به ذیل آن را خراش می دهد. شاتون این اجازه را به پیستون می‌دهد که بالا و زیر حرکت کند تا گشتاور چرخشی در موتور خودرو تولید شود. در بعضا از موتورهای رینگهای روغن هم از بالا و هم در زیر انگشتی پیستون مورد استفاده قرار میگیرند. دمای این قطعه زمان حرکت بالا می‌رود و گرم میشود. شاتون این نیرو را به میل لنگ منتقل می کند و این حرکت خطی به نیروی چرخشی تبدیل می شود. همین نیرو از شیوه شاتون به میل لنگ منتقل شده و به وسیله آن به نیروی چرخشی تبدیل میشود. روغن به طور مداوم یا این که از ترک های میله های اتصال یا جت های کارگزاشتن شده در میل لنگ به دیواره های سیلندر پاشیده می شود. میله اتصال نیروی پیستون را به میل لنگ منتقل می نماید و به طور مداوم پایین کشش ، فشار و خم شدن قرار می گیرد. تفاوت بزرگ آن در میل لنگ هست . شیار کنترل روغن اساسی شکاف هایی هست که می تواند روغن اضافی را به راحتی به باطن میل لنگ تخلیه کند. این عبور گاز از پیستون و داخل میل لنگ به عنوان دمنده شناخته می شود و برای محافظت فشرده سازی بایستی به دستکم برسد. یکی از شاتون ها ثابت هست که به آن شاتون اساسی (master rod ) گفته می شود و بقیه شاتون ها به انتهای چندین ضلعی شاتون اهمیت وصل می شوند که به آن‌ها شاتون های اتصال (articulating rods ) گفته می شود که سبب چرخش میل لنگ و حرکت پیستونها می شود . قطعه استوانه شکلی میباشد که در داخل سیلندر مهم اتصال داشتن به شاتون حرکت رفت و برگشتی دارد.پیستون قطعه دارای موتور است و دوران های موتور را به وجود می آورد.ضمنا نیرو های تراکمی و انبساطی ناشی از احتراق را تحمل می کند. همین لکه های در قسمت زیرین پیستون تماشا می شوند و ناشی از رسوب کربن و دوده ای است که در اثر سوختن مخلوط روغن و سوخت به قسمت پائینی پیستون چسبیده اند و استدلال آن نیز گرم شدن بیش از میزان تاج پیستون میباشد . این تعداد رینگ های باریک آهنی میباشد که به راحتی در زیر شیارهای پیستون ، صحیح ذیل تاج قرار گرفته است. پیستون با سر صاف: سطح تاج همین پیستون ها صاف و یک دست است. سنجاق مچ دست پیستون از نحوه یک لوله فولادی توخالی و طاقت فرسا شده به میله متصل می شود که به پین مچ دست یا این که پین خنجر دارای اسمو رسم است. حلقه پایینی روی لوله پیستون یک رینگ کنترل روغن است. میله اتصال جهت سیلندر که همین نیرو بر روی آن کار می نماید به تیتر طرف رانش شناخته می شود و هم پیستون و هم دیواره سیلندر در این منطقه مبتلا سایش بیشتری می شوند. پروفیل I-beam حداکثر مقاومت سازه ای را حساس دست کم هزینه وزن می دهد و مانند پیستون ، می خوا هیم وزن میله اتصال را تا حد ممکن پایین نگه داریم. درصورتیکه شما هر نوع سوالی در ارتباط اهمیت چه جایی و شیوه استعمال از پیستون تبریز سمند دارید، می توانید کلیدی ما در ورقه وب تماس بگیرید.