قیمت شیر برقی پنوماتیک

با قطع شدن الکتریسیته بوبین شیر برقی ، سوزنی که در داخل شیر برقی قرار داراست مجرای عبور مایع را می بندد. این قطعه در مرکز شیر هست و از قسمت داخلی آن، سوزنی شیر شیر برقی تدریجی رد شده است. به فنر پیستون داخل سیم پیچ سوق‌دهی می نماید ، که با یک صندلی انتگرال است تا هنگام فعال شدن سیم پیچ برقی ، به زور باز شود. یک شیر برقی مهم یک بدنه ( 7) یک بوبین یا سیم پیچ (1) که در اطراف است و یک هسته از جنس فرومغناطیس (آهن ) در مرکز یک استوانه حساس عنوان سیلندر (2) به نام پیستون (5) تشکیل شده است. به جهت از بین بردن همین اختلال از شیر برقی دو بوبین پنوماتیک استفاده می شود.عملکرد آن به این شکل است که وقتی که فرمان به شیر برقی کتابی داده می شود، بوبین اول کار کرده و مسیر را گشوده نگه می دارد و تا هنگامی که دستور بازگشت به آن دیتا نشود، این مسیر باز بوده و الکتریسیته بر روی بوبین اول نبوده پس در عاقبت داغ نمی شود و نمی سوزد. شیر برقی تک بوبین کتابی یک مدل ۲-۳ هم دارد، که در همین مدل شیر برقی کتابی پنوماتیک یک فرمان یا این که یک خروجی بیشتر وجود ندارد. سه) خواسته این است که شیر در جمع حیاتی پنج مسیر محل ورود و خروجی بوده که میتواند در سه حالت گوناگون (باز بسته و خلاص) کار کند. شیر برقی نک بوبین ۲-۵ به جهت در اختیار گرفتن رفت و برگشت به کار گیری می باشد، یعنی دو امر داراست یک خروجی برای رفت و یک خروجی نیز برای فرمان دوم یا برگشت. قرار گرفتن شیرها در کنار نیز احتمال برگشت مایع را کمتر میدهد. ♦ پیستون فنر : همین فنر برگشتی است که پیستون متحرک را در حالت انرژی در حالت نگه می داراست و در صورت بی الکتریسیته شدن آن را به موقعیت خویش بازمی گرداند. در صورتی که دارای مباحث مربوط به الکترومغناطیس یه خرده آشنا باشید، به احتمال دوچندان میدانید که درصورتیکه یک سیم پیچ ساخت نمایید و آن را به برق متصل نمایید، نوعی آهنربای الکتریکی ساخته شده است. به جهت دوری از همین موضوع یک حلقه ی رسانای معمولی حساس اسم shading ring که به آن اصطلاحاً حلقه ی سایه انداز می گویند، را در نزدیکی سیم پیچ و اطراف آرماتور نصب می کنند.