معترضان ضد عمران خان در خارج از SC خواستار زندانی شدن نخست وزیر سابق شدند و شعارهای طرفدار ارتش سر دادند | زنده

کارگران وابسته به PML-N، جمعیت علمای اسلام فضل (JUI-F) و PPP – احزاب حاکم در جنبش دمکراتیک پاکستان – وارد منطقه سرخ اسلام آباد شده اند تا علیه قوه قضائیه به دلیل ارائه “کمک های عمومی” به منطقه سرخ اسلام آباد اعتراض کنند. عمران خان، نخست‌وزیر سابق پاکستان به نقل از رسانه‌های محلی. اعتراضات با وجود تحمیل بند 144 در پایتخت فدرال در حال وقوع است.

پیش از این، کارگران PDM که در قالب کاروان‌ها بیرون آمده بودند، پرچم‌های احزاب خود را حمل می‌کردند، در حالی که در برخی مکان‌ها، در قالب تجمعات اعتراضی، کارگران شعارهایی علیه رئیس دادگستری SC و به نفع ارتش پاکستان، اکسپرس سر دادند. تریبون گزارش داد.