معرفی جدیدترین و بهترین سریال های خارجی (آپدیت شد)

ایرادات زیادی به این سریال گرفته شد که برخی از آن ها ناشی از سفارشی بودن سریال سریال کره ای زیبایی حقیقی بود. Netflix سرشار از مجموعه های تام هست که میتوانید آن‌ها را یکجا مشاهده کرده و بدون انتظار برای فصل آن‌گاه و بدون این‌که منتظر باشید تا بفهمید چه اتفاقی برای شخصیت آیتم علاقه شما افتاده است. در ادامه بهترین سریال های خارجی تاریخی را که ساخته شدهاند معرفی میکنیم. در ادامه بهترین سریال های اکشن را معرفی میکنیم. نمونه خوب همین وضعیت، سریال خارجی قابله را صدا بزن میباشد که اولین نصیب آن سال 2012 منتشر شد و 9 فصل از آن ساخته شده و احتمالاً ادامه خواهد داشت. اگر چه نام همین سریال خارجی را بین سریال های تاریخی آوردهایم، اما بایستی بدانید که در ژانر درام نیز تاج رکورددار است. خانواده سوپرانو، خانواده ای ایتالیایی میباشند که در نیوجرسی زندگی میکنند و تمام اعضای خانواده در کار های مافیایی شرکت دارند. هر فصل از همین سریال داستانی منقطع دارد که در پایان همان فصل، روایت نقطه نهایی مییابد البته بخش اعظم بازیگران با سریال، در تمام فصلها اهمیت نقشهای متعدد حضور دارند. هر چند تاج از لحاظ تاریخی ظریف نمیباشد و ولی به جهت جذابیت سریال، تحریف تاریخ طبیعی است، پیروزی آن مهم جوایز متعددی که اخذ کرده تماما تضمین شده است. اسپارتاکوس از پاراگراف سریالهایی بود که در زمانه انتشارش سروصدای متعددی بهپا کرد. او اساسی لئوناردو دارای بازی خورخه پوزا قاضی ازدواج کرده است که چیزهای متعددی را از او دور نگه داشته است. این سریال ماجرای ماماها و راهبههای یک صومعه میباشد که به ما‌درها باردار امداد میکنند، ولی محرومیت و اتفاقات سیاسی آن مقطع در انگلستان، کارشان را زیاد دشوار کرده است. همانطور که گفتیم، اکثر سریالهای تاریخی به جهت تولید فضای کهن، از ساختار و حتی لهجۀ بریتانیایی استفاده میکنند، درنتیجه یا در تاریخ بریتانیا حادثه میافتند یا از روی آن ساخته میشوند و فراوان شبیهند. علاقهمندان به فضای پادشاهی اروپایی قطعاً از تاج لذت خواهند برد. از نقاط مثبت این سریال بایستی به دور شدن از فضای شهری پایتخت و آپارتمانی اشاره کنیم.