نام نویسی کنکور سراسری 1401 آغاز شد

سال ۷۵ دیپلمه های نظام تازه رسیدند پشت دروازه دانشگاه ها و کنکور ۲ سطح ای شد. سال بعد از آن کنکور تنها به جهت نظام قدیمیها ۲ سطح ای بود. کنکور آن سال کنکوری بود در بحبوحه تحولات انقلابی. کنکور در سال ۵۸ هم اجرا شد اما پس از آن برای انقلاب فرهنگی، کالج ها تعطیل شدند و تا چهار سال (سال ۶۱) کنکوری برگزار نشد. در این جلسه اصلاحی بر بر روی گواهی مبنیبر «دخالت سال یازدهم و دهم» رخ گرفت که در فرمان قبلی شورای خوب انقلاب فرهنگی نظارت این سه سال وجود داشت و نیز در قانون مجلس شورای اسلامی نیز همین سه سال آنالیز شده است البته به دلایلی در آن زمان به توافق نرسیدند. از سال ۹۲ کنکور سراسری و کنکور دانش کده آزاد اصلی هم ادغام شد تا کماکان یک کنکور پهناور و سرانجام ساز داشته باشیم! همین طور که دانش کده ها و فن های تحصیلی مضاعف می شد دردسرهای جدیدی نیز رخ می داد. شخصی شناسایی شده که ۷۰ میلیون نیز پول دیتا می باشد اما حتی مجاز به تعیین فن نیز نشده است. کشور ایران هم اکنون ۲۵۷۰ دانش گاه دارد با حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دانشجو. زلفیگل وزیر علوم: درحال حاضر حساس تحلیل سوابق تحصیلی کنکور حدود ۸۵ درصد از صندلیهای دانشگاهها حذف شده است. برای ۱۵ درصد دیگر که رشتههای پرطرفدار هستند کنکور قابل حذف نیست. بر پایه همین مصوبه سهم ۶۰ درصد چک کردن توانائی داوطلبان کنکور به دوره تحصیلی دبیرستان منتقل می‌گردد و فقط طی ۴ ساعت کنکور، سرنوشت دانشآموزان گزینش نخواهد شد و وزن عمده به علم و علم عمیق دانشآموزان اختصاص پیدا خواهد کرد. سوالات کنکور سراسری به صورت پاسخ کوتاه (به جای تستی) مطرح شد و داوطلبان هم زمان دارای آزمون، ۱۰ فن را از در بین ۳۰ حرفه تعیین می کردند. داوطلبان می توانستند از میان ۱۲ دانشگاه اصلی ۳۰ فن تحصیلی موردها گزینه نظرشان را تعیین کنند. ✅ سطر 46 و 47: کد محل آیتم لحاظ درخواست کننده جهت تعیین زمینه امتحانی وارد و داوطلبان آقا باید شرایط نظام وظیفه را مشخص و معلوم کتاب کنکور به جهت ادبیات کنند. از آن سال معدل امتحانات پایانی ششم متوسطه و نوع سند (دیپلم ریاضی، طبیعی و ادبی)، جنسیت، موقعیت نظام وظیفه و سهمیه حیطه هم در قبولی کنکور تأثیر داشت. از سال ۷۱ امکان گزینش دانشجو در اکثر فن ها به شکل بومی و بر پایه تقسیم بندی استان، منطقه و قطب آموزشی انجام شد و تعداد رشته های قابل تعیین هم از ۱۵۰ حرفه به ۱۰۰ فن کمتر یافت.