ورزشکار خردسال روس در آلونک محبوس شد و توسط نوجوانان به دلیل “حسادت” به آتش کشیده شد.

توسط میز جهانی هند امروز: یک پسر خردسال در مسکو در پی اختلاف توسط گروهی از کودکان دیگر زنده زنده سوزانده شد. بر اساس گزارش رسانه های روسی، این نوجوان 11 ساله که آلبرت اومبتیاروف نام دارد، بنزین ریخته شده و در یک سوله محبوس شده است که در آتش سوخت.

این حادثه از Dubovaya Roshcha در مسکو گزارش شده است.

شاهدان عینی به رسانه های روسی گفتند که پسران 13 تا 15 ساله برای جلوگیری از فرار قربانی حمله کرده و تا زانو او را کتک زدند.

آنها او را به حالت تقریباً ناخودآگاه کوبیدند و سپس روی او بنزین ریختند. به گفته شاهدان عینی، پسربچه ها سپس او را در آلونکی حبس کردند و قبل از فرار از محل آتش زدند.

گفته می شود که آنها از روی حسادت به آلبرت حمله کردند، زیرا او یک ورزشکار بود و بهتر از آنها کار می کرد.

گروه دیگری از کودکانی که در نزدیکی بازی می‌کردند به خانه‌هایشان هجوم بردند و خانواده‌هایشان را از ماجرا مطلع کردند.

الکساندر تونبا، مربی جودوی این پسر، در مورد این حادثه به میرور نیوز گفت که آلبر بسیار باهوش و آرام بود.

مربی گفت: “او بسیار سخت کوش بود و هیچ مشکلی نداشت. او در چندین مسابقه پیروز شد.”