پارامجیت پنجوار، فرمانده تحت تعقیب نیروهای کماندوی خلستان در لاهور تیراندازی شد

به گفته منابع اطلاعاتی، پارامجیت سینگ پنجوار، فرمانده تروریست تعیین شده و فرمانده نیروهای کماندوی خلستان (KCF) توسط دو فرد مسلح ناشناس در شهر جوهر لاهور در پاکستان هدف گلوله قرار گرفت.

پارامجیت سینگ پنجوار با نام مستعار ملک سردار سینگ حوالی ساعت 6 صبح روز شنبه در نزدیکی خانه خود در انجمن آفتابگردان در شهر جوهر کشته شد. مرد مسلح او در این تیراندازی مجروح شد.