پارامجیت پنجوار، فرمانده تحت تعقیب نیروهای کماندوی خلستان در لاهور کشته شد.

توسط کمالجیت کائور ساندوبه گفته منابع اطلاعاتی، پارامجیت سینگ پنجوار، رئیس گروه تروریستی و کماندوی خلستان (KCF) توسط دو فرد مسلح ناشناس در شهر جوهر لاهور پاکستان به ضرب گلوله کشته شد.

پارامجیت سینگ پنجوار با نام مستعار ملک سردار سینگ حوالی ساعت 6 صبح روز شنبه در نزدیکی خانه خود در انجمن آفتابگردان در شهر جوهر کشته شد. مرد مسلح او در این تیراندازی مجروح شد.

پارامجیت سینگ پنجوار، 59 ساله، متولد روستای پنجوار در نزدیکی تاران تاران، در احیای شورش سیک ها، قتل، قاچاق مواد مخدر و اسلحه مشارکت داشت.

او در سال 1986 به KCF پیوست و قبل از آن در یکی از بانک های تعاونی مرکزی در سهال مشغول به کار بود.

پنجوار در دهه 1990 مسئولیت KCF را بر عهده گرفت و به پاکستان رفت و در لاهور ماند در حالی که همسر و فرزندانش به آلمان نقل مکان کردند.

به گفته منابع، پارامجیت در دهه گذشته به طور قابل توجهی در حوادث مرتبط با ترور نبود بلکه در مواد مخدر نقش داشته است.

منابع گفتند که گمان می رود که قتل پنجوار به رقابت بین باندها بر سر مواد مخدر مرتبط باشد، زیرا او فعالانه در انتقال مواد مخدر از طریق استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در پنجاب شرکت داشت.