پتاسیم هیدروکسید و 10 نکته کاربردی به همراه ویدیو و قیمت روز – شرکت بیسموت

در انسان هیدروکسیدپتاسیم برای تشخیص عفونتهای قارچی قابل استعمال است. در صورت بلع، دوچندان سمی می باشد و میتواند سبب به جراحت همیشگی بافتها و مهلک شود. این ماده می تواند منجر آسیب به بافت ها و احساس سوختن شدید شود. همین ماده در پردازش مرطوب نیمههادیها و یک ماده سپید کننده برای منسوجات است. پتاسیم هیدروکسید ترکیبی معدنی هست که بیشتر حساس اسم پتاس شناخته میشود. یافت میشود.همچنین در ترکیبات صنعتی بیشتری مانند پاککنندههای اجاق گاز، پاککنندههای یکسری منظوره، تمیز کننده بتن یافت میشود.در حالی که به کارگیری از هیدروکسید سدیم برای صابون رایجتر است، صابونهای هیدروکسیدپتاسیم در واقع محلول در آب هستند و برای محیط زیست خوب تر هستند. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که به کار گیری از محلول پتاس به شکل موضعی ایمن بوده و می توان به خوبی به جهت معالجه زگیلها استعمال شود. در طرز جیوهای محلول هیدروکسید پتاسیم اهمیت خلوصی در حد 45 تا 50 درصد و در نحوه غشایی، محلولی اصلی خلوص۳۰ درصد ایجاد میشود. پتاسیم هیدروکسید مهم اعتنا به این که جنس وارداتی هست، ارزش آن اصلی نوسانات ارز تغییر‌و تحول پیدا میکند. در تولید برگه به قطع نمودن لیگنین از الیاف سلولزی امداد میکند. به عنوان پایه، پتاس به تیتر یک تنظیمکننده pH در تولید و پردازشهای صنعتی فعالیت میکند. به عنوان مثال، سیانید پتاسیم در استخراج طلا و آبکاری به کار گیری می شود، در حالی که پرمنگنات پتاسیم به تیتر یک ماده ضد عفونی کننده آیتم به کارگیری قرار می گیرد. پتاس به جهت جذب دیاکسید کربن (CO2)، تریاکسید گوگرد (SO3) و تریاکسید نیتروژن (NO3) در جریان گازها می تواند مورد به کارگیری قرار گیرد. از پتاس در صنایع غذایی به جهت ایجاد رنگ کاراملی و فرآوری نوشیدنیها، شکلات و کاکائو به کار گیری میشود. پتاسیم هیدروکسید مثل سدیم هیدروکسید به کار گیری های تخصصی بسیاری دارااست که تقریباً همه ی آن ها بر شالوده ی ویژگی پتاس به عنوان یک باز حاذق و توانایی دی گِرِید نمودن مواد گوناگون است.به طور مثال در فرآیندی که به اصطلاح خاکستر کردن شیمیایی یا رزوماسیون گفته می شود، از پتاس به جهت جداسازی بافت نرم انسان و حیوانات به کارگیری می شود. به غذاهای فرآوری شده به عنوان تثبیت کننده به جهت ماندگاری اکثر و به عنوان یک ضخیمکننده بیشتر میشود. هیدروکسید پتاسیم اکثر وقت ها به تیتر یک افزودنی در غذاهای فرآوریشده تجاری و به عنوان یک ماده شستشو شیمیایی به جهت میوه و سبزیجات یافت میشود. در اینجا اکثر به بررسی وب وب سایت هیدروکسید پتاسیم کود.