پرشر سوئیچ دانگز, سوئیچ فشار

پرشر سوئیچ هوا نوعی سوئیچ در اختیار گرفتن فشار میباشند و در وقتی که فشار محل ورود به میزان انتخاب شده برسد، کنتاکت الکتریکی را فعال کرده و اهمیت ارسال سیگنال الکتریکی سوئیچ را قطع میکنند. وقتی که فشار پروسه به فشار موردنظر برسد، همین دیافراگم، کانتکتهای رسانا را از نیز قطع کرده و مدار را جدا میکند، و یا این که آن‌ها را به هم چسبانده و مدار را تام میکند. سوئیچ نیز اهمیت دقت به مدل عملکرد گشوده و یا این که بسته می گردد و سیگنال الکتریکی به محل گزینه نیاز منتقل خوهد گردید. کارایی الکتریکی این قطعه به این صورت هست که مهم کمتر یا افزایش فشار، جریان مدار الکتریکی جدا و وصل شود. زمانیکه فشار محل ورود دستگاه به مقدار معلوم شده برسد، کنتاکت الکتریکی فعال شده و سوییچ به وسیله ارسال سیگنال پرشر سوئیچ مشعل گازی الکتریکی انقطاع میشود. پرشر سوئیچ یک عدد از قطعات سیکل تبرید سیستمهای تهویه مطبوع هست که با رسیدن فشار سیال (مایعات و گازها) به مقدار گزینه لحاظ موجب جدا شدن مدار الکتریکی شده و مانع آسیب دیدن سایر قطعات دستگاه از جمله کمپرسور میشود. عموما در سیستمهای تهویه مطبوع و تبرید حساس گاز فریون پرشر سوئیچ آمونیاکی بکار برده میشود. کمپانی آبتین نماینده دانفوس در ایرن است. در دهه ۱۹۵۰ دانفوس در ایالت متحده امریکا و آلمان تاسیس شد. پرشر سوئیچ یا سوئیچ فشار دستگاهی هست که طی یک مکانیسم ساده، وقتی که در مسیر ورودی آن به فشار مورد لحاظ می رود، یک کنتاکت الکتریکی را فعال می کند و همین کنتاکت به شکل یک سیگنال الکتریکی به محل مورد نظر فرمان می دهد. ولی وقتی که فشار آب مدار گرمایش از ۰/۵ بار اکثر گردد کنتاکت وصل شده و یک جریان الکتریکی به موفقیت ارسال می گردد و پیروزی دستگاه را پر‌نور می نماید. اما به محضی که فشار در ورودی فشار بالا اکثر شود، دیافراگم به قسمت کم فشار رفته و در آن جا شفت و یا این که پیستون را به سمت سوئیچ تکان می دهد. تا زمانی که فشار در دو سمت دیافراگم مساوی باشد اتفاقی نمیافتد، هنگامی که فشار قسمت مالامال فشار اکثر شود دیافراگم به سمت قسمت قلیل فشار حرکت کرده پیستون یا شفت را به سمت سوئیچ تکان میدهد. درصورتیکه فشار باطن دو ورودی برابر باشد، اتفاقی در سوئیچ صورت نمیدهد. روشن و خاموش شدن اتوماتیک پمپهای خانگی در هنگام کشیدن آب از تانکر. پرشر سوئیچ آب از یک دیافراگم و یک کنتاکت تشکیل شده که وقتی که فشار آب مدار گرمایش کاهش از ۰/۵ توشه باشد ، این کنتاکت باز می شود و از واضح شدن پکیج خودداری می شود . به جهت کسانی که هر جور نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین هدایت در آیتم چگونگی به کار گیری از پرشر سوئیچ در دیگ بخار ، شما ممکن است می توانید مهم ما در برگه وب تماس بگیرید.