پس از شیرین مزاری، اکنون فواد چودری از تحریک انصاف پاکستان کناره گیری می کند.

یک شکست بزرگ دیگر برای عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان. پس از شیرین مزاری، اکنون فواد چودری، وزیر اطلاعات فدرال سابق و دستیار کلیدی عمران خان، از تحریک انصاف پاکستان کناره گیری کرده است.

فواد چودری اخیراً توسط پلیس اسلام آباد دستگیر شد و قبل از اینکه بتواند دوباره دستگیر شود، به داخل دادگاه عالی اسلام آباد دوید.

استعفای فواد چودری یک روز پس از آن صورت گرفت که «شیرین مزاری» وزیر سابق حقوق بشر از حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری خان 70 ساله استعفا داد و اقدامات حامیان نخست وزیر سابق را که به تأسیسات دفاعی حساس در سراسر پاکستان حمله کردند و آنها را به آتش کشیدند محکوم کرد. در 9 می