پلنیوم باکس چیست و چه کاربردی دارد؟

به طور معمول ، سیستم های داکت HVAC از ورق فلز ساخته می شوند ، ولی ممکن است از مواد مقاوم در برابر حرارت دیگر مانند فایبرگلاس یا پلاستیک عایق استفاده شود. به طور مثال، دستگاه های هواساز یا این که ایر واشر صنعتی از این نوع باکس ها می باشند و در بعضا مواقع که هوای بیرون شده از یک مکان به جهت محفظه زیست (مانند هوای کثیف به چربی یا این که این که مواد شیمیایی) مضر می باشند، استفاده از حرفه باکس فیلتر بهترین گزینش جهت غربت از آلودگی هوا می باشد. بیشترین کاربرد و استعمال از حرفه باکس فیلتر را می توان در حوزه کمتر صدا، تعبیه چند ورودی یا خروجی هوا یا این که همین که تمیز کننده هوا در لحاظ گرفت که اساسی به عمل گیری از باکس فن و کارگزاری فیلترهای گزینه نیاز متناسب اصلی جور کاربری در مسیر هوای محل ورود سبب غربت از آلودگی محیط و مانع از کم شدن عمر موثر فن می شود. بیشترین کاربرد و به کارگیری از رشته باکس فیلتر را می توان در زمینه کمتر صدا، تعبیه یک سری محل ورود یا خروجی هوا یا این که تمیز کننده هوا در نظر گرفت که اهمیت به کارگیری از باکس فن و کارگزاری فیلترهای مورد نیاز متناسب حساس جور کاربری در مسیر هوای ورودی سبب ساز پرهیز از آلودگی محفظه و مانع از ناچیز شدن عمر مفید حرفه می شود. بطور نمونه در یک اتاق تمیز اصلی کلاس بندی 100.000 می توان از پلنیوم باکس حساس روزنه شمسی یا همین که گردابی به کارگیری کرد چون در این کلاس از تمیزی یکنواخت بودن هوا در محدوده خاصی از عجله از اصلی چندانی برخوردار نیست. از دیگر اجزا ی ظاهریِ فیلتر باکس هوا، روزنه خورشیدی می باشد که در طرحهای متعدد و متنوع از جنس آلومینیوم کلیدی پوشش رنگ کوره ای ایجاد می شود.وظیفه روزنه شمسی توزیعِ متناسب هوا در گوشه و کنار پلنیوم باکس قیمت می باشد. روزنه خورشیدی در دهانه ی خروجیِ فیلتر باکس تعبیه می گردد و از پرتاب هوا بصورت ناهمگن،عمودی و غیر متناسب خودداری می کند. فیلتر باکس تیم ی کاملی از تجهیزات خروجی یا این که این که ورودیِ هوا از آخری نقطه ی انشعاب هوا می باشد.دریچه های ورودی، دریچههای خروجی و دریچه های بازگشت هوای گزینه به کار گیری در اتاق تمیز می بایست به جور ای طراحی و ساخته شوند که به خوبی هوابند شده و همینطور پلنیوم باکس شاهرخی سوای درز باشند. فیلتر باکس ها در سقف اتاق تمیز عمل نهاده شده و حیاتی اعتنا به جور کاربرد اتاق تمیز و کلاس اتاق تمیز در آن ها از فیلترهای هپا یا این که این که اپا استفاده خرید کردن پلنیوم باکس می گردد.