چارلز سوم در مراسم بزرگ تاجگذاری به پادشاهی رسید

چارلز سوم روز شنبه در یک مراسم رسمی مسیحی که غرق در هزار سال تاریخ و سنت بود، به پادشاهی رسید. تاج سنت ادوارد – طلای جامد، نماد مقدس اقتدار پادشاه که فقط یک بار در سلطنت آنها استفاده می شد – در ساعت 11 صبح (GMT) بر سر چارلز قرار داده شد تا فریادهای “خدایا پادشاه را نجات بده”.

هیاهوهای شیپور در کلیسای وست مینستر لندن با ادای احترام تفنگ تشریفاتی در سراسر خشکی و دریا به صدا درآمد تا اولین تاجگذاری یک پادشاه بریتانیا از سال 1953 به بعد.