چشم انداز درآمد: منابع مالی هند Inc در Q2 بهبود می یابد ، اما آیا حرکت ادامه خواهد یافت؟

گروه اطلاعاتی ET: India Inc بهبود تدریجی عملکرد مالی سه ماهه دوم سال مالی 21 را نسبت به رقم ناخوشایند سه ماهه قبلی که با یک قفل در سراسر کشور روبرو شده بود ، برای محدود کردن همه گیر COVID-19 نشان داد. تحلیلگران انتظار دارند در سه ماهه آینده در میان بهبود گسترده و اقدامات مختلف دولت برای بازگرداندن فعالیت اقتصادی ، شتاب ادامه یابد. سود خالص نمونه ای از 2،371 شرکت افزایش یافت