چه آلایندههایی جذب کربن فعال میشوند؟

عفونت پوست: بسیاری از پزشکان مختلف طب سنتی از پودر زغال فعال ساخته شده از پوسته نارگیل، برای درمان بیماری های بافت قابل انعطاف نظیر عفونت های کربن فعال پوست نارگیل پوستی استعمال میکنند. نگهداری از پوست: کربن فعال می تواند به جذب راحتتر و حذف ذرات کوچک نظیر آلودگی، گرد و غبار، مواد شیمیایی، سموم و باکتری ها به مرحله پوست امداد کند. حیاتی استفاده نکردن از مسواک و نخ دندان، ذرات غذا داخل دهان و دربین دندانها باقی میماند. عمده محصولات بهداشت دهن و دندان مدعی میباشند که زغال فعال اهمیت مزایای مختلفی مانند: ضد ویروس، ضد باکتری، ضد قارچ و سم زدا هستند. علاوه بر همین کربن فعال ممکن است علایم را در اشخاص در گیر به پرفشاری های متنوع (یک بیماری معدود ژنتیکی) که بر بر روی پوست روده و سیستم عصبی تأثیر میگذارد، بدتر کند. گاز روده: پودر زغال فعال می تواند گاز روده را مختل کند. دی اکسید کربن، نیتروژن، سولفید هیدروژن و فلزات با مانند جیوه را از گاز طبیعی حذف میکند. به پاکسازی، حذف، در دست گرفتن بو و سولفید هیدروژن در هوا کمک می کند. حلال ها را به جهت استعمال مجدد در کاربردهای صنعتی بازیابی می کند. در موارد زیاد نایاب کربن فعال موجب انسداد یا رخنه در روده می شود. همانند کارایی در روده و معده، زغال فعال می تواند حیاتی گونه های سموم، داروها، ویروسها، قارچها، باکتریها و مواد شیمیایی موجود در آب رابطه برقرار کرده و آنان را جذب کند. رنگ و ناخالصی در مایعات گاز طبیعی را در دست گرفتن می کند. مایعات تصفیه گاز را خالص می کند، خوردگی را کاهش دهد و بهرهوری عملیات نیروگاه را افزایش دهد. 6. صنایع شیمیایی: به مثل ماسک های فیلتر دار و مواردی از همین دست می قدرت اشاره نمود. فیلتر هوای کربن فعال یک طرز دارای در تصفیه هوا برای رویارویی اهمیت دود و بو هست که فیلتر کربن اکتیو به طور گسترده در تصفیه هوا آیتم استعمال قرار می گیرد زیرا این فیلتر هوا فقط راه و روش حل جذب و برطرف کردن دود و بو می باشد و با به کار گیری از فیلتر کربن فعال هوا می قدرت از هوای تازه و تمیز لذت برد.