کربن اکتیو یا کربن فعال چیست؟

همین خصوصیت دامنه ی میزان ی ذره جنس گرانوله را نشان می‌دهد که غالبا به صورت یک دامنه از اندازه ی حفره ی غربال ابلاغ میشود، مانند 12×40 که برای کربنی بیان می‌شود که از برگه ی غربال حساس ترازو مش 12 عبو میکند، اما از غربال کلیدی میزان ی مش 40 عبور نمی کند. همین ویژگی کربن فعال را به جهت گونه های کاربردها موثر می کند، اما کربن فعال می تواند ذیل عملیات شیمیایی بیشتری قرار گیرد تا خاصیت جذب خویش را افزایش دهد. این خصوصیت مقدار مواد غیر از کربن درون کربن فعال را اندازه میگیرد، همگی ی مواد اساس مهم مقداری محتوای خاکستر هستد. مقدار خاکستر در مواد متفاوت مختلف است، به تیتر مثال، کربن پوسته ی نارگیل کلیدی فلزات قلیایی خاکی بیشتری هست در حالی که کربنهای بر شالوده زغال مهم فلزات سنگین بیشتری هستند. حجمی ظاهری که حجمی کربن در بالاترین بازده دانسیته است حساس واحدهای g/cc یا این که Ibs/cf گزارش میشود. در این طریق به کمک مواد شیمیایی از قبیل کلرید، پتاسیم، کربنات پتاسیم فعال سازی انجام میشود. یکی از از همین واکنش های شیمیایی می تواند حذف کلرین از آب پس از انجام واکنش شیمیایی کلرین حساس کربن و ساخت یون های کلراید باشد. در واقع فیلترهای کربن اکتیو شکلی از کربن هستند که در مراحل ساخت اساسی ایجاد منفذ های متعدد فراهم جذب ذرات آلاینده شدند. مدل دیگری از کربن فعال ها اساسی مواد پلیمری ساخته میشوند. دامنه ی وسیعی از میزان تخلخلها بایستی در یک کربن فعال موجود باشند تا مواد جاذب بتوانند به راحتی داخل تخلخلهای کربن حرکت کنند و ذرات اصلی اندازه مولکولی خاصی جذب شوند. کربن فعال یا این که همان زغال اکتیو مساحت سطح فراوان وسیعی به نسبت حجمش دارد، و شبکه ای از تخلخلهای میکروسکوپی که پروسه جذب سطحی در آنها صورت ارائه می کنند را در خویش جای دیتا است. کلر یک عدد از موادی میباشد که به جهت گند زدایی و میکروب کشی به آب اضافه می شود. از طرز های مطلوب جهت حذف طعم، بو و کلر باقیمانده در آب استعمال از کربن اکتیو می باشد. آزمون استاندارد که برای تخمین مساحت مرحله کربن فعال اهمیت استعمال از اندازه گیری میزان جذب سطحی ید که در وضعیت استاندارد گرفته میشود. ماده با پایه کربنی از نحوه یک روند اصلاح فیزیکی و واپاشی حرارتی در کوره زیر اتمسفر و فشار در اختیار گرفتن شده به کربن فعال تبدیل میشود. جادوی سیاه خاصیت مختلفی دارد و شما هم دارای اطلاع از این مزیتهای فراوان، کارایی میکنید هر چه سریعتر برای تهیه و تنظیم همین ماده استثنایی دست به کار شوید. زمانی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط دارای کربن فعال در زغال وب وبسایت خویش باشید.