کری در کن: زنی در جشنواره فیلم کن روی خودش خون جعلی می‌ریزد

زنی مایع قرمز رنگ را روی فرش قرمز هفتاد و ششمین جشنواره فیلم کن در 21 می بر روی خود ریخت. مایع قرمز رنگ نمایانگر خون سربازان اوکراینی و افرادی بود که در جنگ روسیه و اوکراین جان باختند.

این زن به رنگ های پرچم اوکراین – آبی و زرد – لباس پوشیده بود.

این تظاهرات در حین نمایش فیلمی به نام اسید صورت گرفت.

او به زودی پس از کشیدن شیرین کاری از فرش قرمز حذف شد.