کشور عمان برای زندگی (امنیت و آزادی در عمان) – پارسی کانادا

بر مبنا قوانین مهاجرتی همین کشور، دولت عمان از خانواده درخواست کننده کار حمایتی نمیکند. طول کوههای مسندم از مرحله دریا از ۱۸۰۰ تا ۲۳۰۰ متر میرسد. ارتفاع رأس مسندم بر فراز تنگه هرمز ۱۸۰۰ متر از سطح دریا میباشد. ساکنان عمان اکثر از قوم ازد بودند. به حیث آبوهوایی، بخش اعظم بخش ها همین میهن را آبوهوای خشک و مناطق بیابانی عکسهای هتل عمان فرا گرفته است. یکی از از نمادهای جاودان کشور عمان، «لنج» (Dhow) هست که نوعی قایق مهم بادبانهای سه گوش میباشد. بر کرانه دریاى پارس هیچ شهرى آبادانتر و توانگرتر از صحار نیست. رأس مسندم به استدلال واقع بودن بر فراز آبراه جهانی تنگه هرمز از موقعیت خاصی برخور دار است. «مهدی علیپور» نایبرئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران، سال 98 وجود نقص فنی که گاهی در عرض سه روز دو توشه به لغو پروازهای اهل ایران منجر می شود را باعث خراب شدن امنیت ذهنی مسافران عمانی از پروازهای کشور‌ایران می داند بود. سال 98 تحریمها سبب شد فعالیت ایرلاینهای عمانی در ایران کم شود. چندی پیش بود که چهره یی از «سیدحسن قاضیزاده» وزیر اسبق وزارت بهداشت، معالجه و آموزشی طبی در شبکههای اجتماعی منتشر شد که او را مؤسس مرکز چشمپزشکی نور در سرزمین عمان معرفی میکرد. پادشاه نشین عمان از غرب اهمیت عربستان سعودی، از شمال غرب کلیدی امارات متحده عربی و از جنوب غرب کلیدی یمن همسایه میباشد و از شمال به دریای عمان و میهن ایران و از شرق و جنوب شرق به اقیانوس هند، محدود میشود. همین فرمان حتی اگر آن ها در یکی دیگر از کشورهای شورای همکاری خلیج عجم کار کنند، به این معنی که در بحرین، کویت، قطر، عربستان سعودی یا امارات اعمال می شود. وهمانطور که معلوم هست کل آبهای خلیج عجم قابل کشتیرانی نیست، و صرفا مسیر قابل کشتیرانی به جهت نفت کشهای حامل نفت و خروج از تنگه هرمز از پایهٔ رأس مسندم میگذرد، چون همین مسیر ژرف ترین مسیر برای نفت کشها شناخته میشود، ودر حدود ۹۰٪ از نفت خلیج عجم از همین گذرگاه به سوی کشورهای جهان میرود. نوار ساحلی از خاک امارات متحده عربی به فاصله ۷۰ کیلومتر استان مسندم از خاک عمان جدا ساختهاست. مساحت مسندم در حدود ۱۵ هزار کیلومتر مربع میباشد. همین کوهها به فن کوه حجر اتصال دارد، حرفه کوه حجر از رأسالخیمه و فجیره و تا سلطنت عمان ادامه دارد.فاصله استان مسندم تا مسقط (پایتخت عمان) در حدود ۵۰۰ km است. بخشی شمالی مسندم که بنام رأس مسندم معروف است بر فراز آبراه حساس تنگه هرمز قرار دارد، تنگه هرمز یک عدد از مهمترین تنگههای عالم میباشد. این عادتی می باشد که از سوی مردم همین کشور بهشدت نهی شده است. به جهت اشخاصی که هر جور نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همینطور هدایت در آیتم چگونگی استعمال از هتل ساحلی عمان ، شما احتمال دارد می توانید اهمیت ما در برگه وب تماس بگیرید.