کنترل پایداری الکترونیکی

در اینجا خلاصه ای از قوانین ساعت رانندگان اتحادیه اروپا و راهبرد زمان کار برای رانندگان HGV آمده است. گاهی اوقات آنالیز این که به تیتر راننده HGV در بریتانیا می‌توانید یکسری ساعت رانندگی کنید و قوانین مربوط به استراحت و دوره‌های استراحت واقعاً چه هستند، مشقت بار است. ماشین‌های Fahrschule برای آزمون رانندگی مجهز به کنترل‌های دوگانه هستند تا هر هنگامی که دانش‌آموز مبتلا خلل شد، مربی بتواند مسئولیت آن را بر عهده بگیرد. حتی در یک کلاس مختص از کامیون، کنترل‌هایی که از راننده انتظار می‌رود اهمیت خیال راحت فعالیت کند، ممکن میباشد دربین دو کامیونی که از خارج از حیث بصری یکسان به حیث می‌رسند، بسیار متعدد باشد. آیا راننده کلیدی کامیون، تریلر و بقیه تجهیزاتی که در روز اتفاق فعالیت می‌کردند، شناخت به اندازه داشت؟ هدف کمتر هزینه، تلاش و زمانه تلف شده در پی پیگردهایی بود که به استدلال ایراداتی که ثابت می‌کرد یک داروی خاص راننده را دچار خلل می‌کند، شکست می‌خورد. این راهنما در گزینه ساعات رانندگی به جهت رانندگان HGV، مدیران حمل و نقل و رانندگان صاحب و مالک HGV مطلوب است و امیدواریم فهم و شعور بهتری از نحوه کارکرد راهبرد ساعت کاری رانندگان اتحادیه اروپا و زمان فعالیت HGV به آن ها بدهد. پس از مدتی که بیش از 4.5 ساعت رانندگی نکردید، می بایست فوراً دستکم 45 دقیقه استراحت کنید، مگر این‌که به جای آن یک عصر استراحت داشته باشید. یک استراحت را می توان به دو عصر تقسیم کرد (این عصر ها به تیتر استراحت های تقسیم شناخته می شوند) اولین زمان استراحت دست کم 15 دقیقه و استراحت بعدی حداقل 30 دقیقه است. دوره رانندگی می تواند مداوم باشد یا این که از دوره های کوتاه تری تشکیل شود که مجموعاً 4 ساعت و 30 دقیقه است. به این دلیل هست که ما همین راهنما را اهمیت تیتر «ساعات رانندگان HGV تفسیر دیتا شده» گردآوری کرده‌ایم تا تلاش کنیم قوانین موجود در آیتم سا‌عتها رانندگی HGV را تا حد ممکن اینجا ساده کنیم. این بخش مهمی از تلاش‌های ما به جهت ایمن‌تر نمودن جاده‌ها است. جاده های جمع کننده به طور کلی دسترسی به مشاغل یا به عنوان گذرگاه هایی برای دسترسی از جاده های متعدد محلی را آماده می کنند. زمانه به اندازه برای صنعت برای به کارگیری تام از انحراف حساس GB وجود نداشته است، زیرا جایگزینی آن دارای یک معافیت نو سبب ساخت عدم اطمینان نظارتی غیرضروری برای مشاغلی می شود که عملکرد در کمتر انتشار کربن خود دارند. درصورتیکه می خواهید ورقه ها کامل مربوط به ساعت ها کاری رانندگان اتحادیه اروپا و راهبرد زمانه عمل رانندگان HGV را باز‌نگری کنید، می توانید آن ها را در وب سایت.Gov مشاهده کنید. بخش اعظمی از اپراتورهای حمل و نقل و رانندگان کامیون مقررات مربوط به ساعت‌ها کاری رانندگان HGV و تاخوگراف ها را پیچیده و گیج کننده می دانند. اگر از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در گزینه سایت لطفا از برگه ما بخواهید.