کوهنورد هندی گم شده آنوراگ مالو زنده در کوه آناپورنا نپال پیدا شد

به نقل از خبرگزاری PTI، برادرش انوراگ مالو کوهنورد هندی که روز دوشنبه پس از سقوط در شکاف عمیق کوه آناپورنا نپال ناپدید شد، توسط امدادگران در وضعیت وخیمی زنده پیدا شد. انوراگ مالو، کارآفرین و کوهنورد باتجربه هندی 34 ساله روز دوشنبه ناپدید شد. مالو روز دوشنبه هنگام بازگشت از کمپ IV به شکافی در زیر کمپ III افتاد. کوه آناپورنا دهمین کوه مرتفع جهان است.