گروه 20 در سرینگار: پیش از اجلاس هفته آینده، امنیت در سراسر J&K تشدید شد

به دنبال اطلاعات اطلاعاتی در مورد یک حمله تروریستی احتمالی در جریان نشست G20 که از 22 تا 24 می در دره برنامه ریزی شده بود، امنیت در سرینگار J&K افزایش یافته است. پلیس کشمیر یک توصیه عمومی علیه شماره های تلفن همراه مشکوک بین المللی صادر کرد که گفته می شود برای انتشار شایعات در مورد نشست G20 در دره استفاده می شود.